Uregulowanie rynku pożyczek pozabankowych

W sektorze finansowym od lat pojawiają się nowe podmioty oferujące pożyczki pozabankowe. Część z nich narażała na ogromne straty pożyczkobiorców, którzy często przez zwykłą lekkomyślność i nieodpowiedzialność, podpisywali niekorzystne dla siebie umowy. Dziś interesy konsumentów na rynku pożyczek pozabankowych są znacznie lepiej chronione niż jeszcze kilka lat temu.

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W marcu 2016 roku wprowadzono w życie nowe przepisy znowelizowanej ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Na mocy tychże uwarunkowań pojawiło się wiele nowych wymagań wobec firm pożyczkowych istniejących na polskim rynku. Celem ustawy było wyeliminowanie pewnych niekorzystnych zjawisk dla konsumentów.

Obecnie instytucje pożyczkowe to podmioty, które muszą działać w formie spółki kapitałowej z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 200 tys. zł. Niestety nie udało się wprowadzić żadnych centralnych mechanizmów ich kontroli. Wdrożono za to w życie wiele limitów, ograniczających możliwość pobierania przez firmy pożyczkowe nadmiernie wysokich opłat, prowizji i odsetek. Chwilówka online czy też zaciągana w stacjonarnym punkcie obsługi klienta firmy pożyczkowej, jest udzielana na bardziej transparentnych zasadach niż do tej pory.

Jakie zmiany przewiduje nowelizacja?

Dzięki opracowaniu i wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w sierpniu 2015 roku, podniesiono poziom bezpieczeństwa konsumentów na rynku finansowym.

Miało to związek z wyznaczeniem maksymalnego limitu opłat za opóźnienia w spłacie zobowiązania oraz limitu maksymalnych kosztów pozaodsetkowych w związku z zaciąganiem pożyczki pozabankowej.

Dzięki temu klient z chwilą zaciągania pożyczki gotówkowej wie, ile będzie musiał zapłacić łącznych kosztów z nią związanych i jakie opłaty wiążą się z możliwością przedłużenia spłaty takiego zobowiązania.

Ograniczono przy tym ryzyko wpadnięcia przez konsumenta w pętlę zadłużeniową, ponieważ wyeliminowano z rynku pożyczki rolowane, kiedy pożyczkobiorca zaciągał kolejną pożyczkę, aby spłacić wcześniejsze zobowiązania.

Limity opłat i prowizji przy pożyczkach pozabankowych

Ustawa wprowadziła maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego na poziomie 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i nie więcej niż 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. Dodatkowo wszelkie pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być obecnie wyższe od sumy, na jaką udzielana jest pożyczka. Ustawa definiuje pojęcie pozaodsetkowych kosztów kredytu, wliczając do nich wszelkie koszty, jakie konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, ale poza odsetkami. Jeśli pożyczkodawca przekroczy ustawowe limity, konsument będzie miał możliwość zwrotu zobowiązania bez odsetek i kosztów kredytu, czyli firma pożyczkowa niejako zostanie ukarana koniecznością udzielenia swojemu klientowi tzw. kredytu darmowego.

3 Comments on “Uregulowanie rynku pożyczek pozabankowych”

  1. Na szczęście rynek pożyczek pozabankowych stał się troche bezpieczniejszy. Mam nadzieję, że zyskają na tym głównie klienci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com