Uprawnienia, obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego, to bardzo odpowiedzialny zawód. Jest to człowiek przyjmujący na swój bark niejako troskę i odpowiedzialność za ludzkie życie, ponieważ gdyby czegoś nie dopatrzył i dany budynek uległby zniszczeniu przez błąd w konstrukcji, mogłoby to doprowadzić do tragedii.

Dlatego inspektor nadzoru budowlanego to bardzo odpowiedzialna praca. Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że jest takim „chłopcem do bicia”. Jeśli nie zauważy niedociągnięć w budowie, i nieopatrznie podpisze odbiór, to właśnie on odpowie za ewentualne błędy i niechlujność innych.

Kto zatrudnia inspektora nadzoru budowlanego?

Może go zatrudnić sam inwestor, lub może on zostać ustanowiony obligatoryjnie, za względu na skomplikowanie prac budynków użyteczności publicznej, oraz budynków, które mogą mieć szczególny wpływ na środowisko. Ktoś musi pilnować, aby inwestor nie postawił hotelu np. w Puszczy Białowieskiej i do tego ogrzewał go odpadami. Oczywiście, jest to skrajność raczej niemożliwa do zrealizowania, jednak gdyby nie było nadzoru, mogłoby dojść do różnych samowolek. Jak to mówią: „Kota nie ma, myszy szaleją”. Inspektor budowlany to taki kot, pilnujący porządku na budowie i realizujący założenia projektu według wcześniej zorganizowanego planu. Ktoś zapyta: „A od czego jest kierownik budowy?”. Oczywiście, ma on także swoje obowiązki, jednak będąc co dzień na budowie, może przymykać oczy na różne drobiazgi, które z czasem mogą zagrozić inwestycji.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego.

Do głównych obowiązków takiego inspektora należy oczywiście kontrola. Inspektor sprawdza pozwolenie na budowę, kontroluje pracę na budowie, aby była zgodna z projektem, wiedzą techniczną, oraz przepisami prawa. Ale nie tylko wykonawstwo jest ważne. Inspektor odpowiada również za jakość materiałów użytych do budowy, oraz bierze udział w próbach instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej itp. To wszystko ma działać dla ludzi, a nie przeciwko nim. I za to odpowiada inspektor budowlany.

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego.

Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo kontrolować i wydawać polecenia kierownikowi budowy. Oczywiście musi to notować w dzienniku budowy, ponieważ kierownik mógłby zignorować jego upomnienia i tym samym całą odpowiedzialność zrzucić na inspektora. Generalnie kierownik budowy rządzi na budowie, natomiast inspektor nadzoru budowlanego przygląda się temu i w razie potrzeby (nieprawidłowości, lub zagrożeń) wprowadza poprawki i zobowiązuje do ich wykonania kierownika budowy. Inspektor może całkowicie zamknąć budowę jeśli uzna, że jest ona prowadzona niezgodnie z przepisami. Nie zawaha się tego zrobić, ponieważ to właśnie on odpowiada za efekt finalny, który może nie spełniać określonych wymogów. Musi jednak udowodnić, że dochował staranności w odbiorze prac, a to co się wydarzyło, było od niego niezależne.

Więcej informacji o obowiązkach inspektora budowlanego znaleźć można w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, oraz na stronie http://styrodurxps.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com