Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Żeby skorzystać z pożyczki, trzeba zawrzeć umowę. Ale jakie dane powinny się w niej znaleźć? Jakie informacje musi ona zawierać, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem?

Data i miejsce zawarcia umowy

Każda umowa powinna zawierać datę jej zawarcia oraz miejscowość, w której do niej doszło. Ważne, żeby data była aktualna. Nie daj się namówić na podpisanie umowy z datą wsteczną. To leży w twoim interesie, żeby nie było tu żadnych przekłamań, ponieważ to od podanej w umowie daty będzie liczony termin odstąpienia od umowy.

Dane stron umowy

Strony umowy też muszą być dokładnie określone. Trzeba wpisać, kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą. Jeśli umowę zawiera osoba fizyczna, powinna umieścić w niej takie dane osobowe jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a także serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Firma pożyczkowa natomiast powinna podać w umowie swoją pełną nazwę, adres siedziby i dane ewidencyjne, czyli numery NIP, REGON i KRS.

Dane pożyczki

Umowa musi zawierać też informacje dotyczące tego, co jest jej przedmiotem. Chodzi tu o same pożyczki – w każdym przypadku w umowie powinna znaleźć się konkretna kwota, o jaką się ubiegasz. Również okres spłaty musi być w niej jasno określony.

Czas trwania umowy

Pożyczkodawca jest także zobowiązany do podania w umowie całkowitego czasu, przez który będzie ona obowiązywała. Rozpoczęciem okresu trwania umowy jest najczęściej dzień wypłaty pożyczki, a zakończeniem termin spłaty ostatniej raty.

Koszt pożyczki

Pożyczkodawcy mają też obowiązek podania pożyczkobiorcy pełnych kosztów pożyczki. Nie chodzi tu zatem tylko o samą jej kwotę, ale i o wszelkie dodatkowe koszty, jakie się z nią wiążą. W umowie muszą być więc podane rzeczywiste koszty, związane z odsetkami, prowizją, opłatą rejestracyjną, przygotowawczą i za usługi dodatkowe, ubezpieczeniem, a ponadto suma wyżej wspomnianych, czyli całkowity koszt pożyczki.

Warunki spłaty pożyczki

Umowa powinna zawierać również szczegóły dotyczące warunków, w jakich będzie się odbywać spłata pożyczki. Musi być w niej więc wyszczególniona liczba i wysokość rat, harmonogram spłaty i metody zwrotu zadłużenia oraz waluta, w jakiej pożyczka będzie spłacana. Powinien też znaleźć się zapis dotyczący możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Skoro mowa o warunkach spłaty, to pożyczkobiorca powinien też znać konsekwencje niewywiązania się z tych warunków, czyli na przykład niespłacenia wymaganej kwoty w przeznaczonym na to terminie. Dlatego umowa powinna informować o wysokości odsetek karnych za każdy dzień opóźnienia oraz koszcie wezwań do zapłaty, czyli tak zwanych monitów, i ich częstotliwości.

Warunki wypowiedzenia umowy

Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby pożyczkobiorca nie stosował się do jej warunków. Również i z tego względu zawsze trzeba dokładnie przeczytać ten dokument – musisz wiedzieć do jakich warunków powinieneś się stosować, by uniknąć takiej sytuacji.

Wypowiedzenie umowy wiąże się dla pożyczkobiorcy z konsekwencjami, między innymi finansowymi. Powinny być one precyzyjnie określone w tekście umowy.

Ale nie tylko pożyczkobiorcom zdarza się nie wywiązywać z warunków umowy. Dlatego ty również potrzebujesz zabezpieczenia na wypadek, gdyby pożyczkodawca łamał jej postanowienia. Z tego względu w dokumencie powinny być określone sposoby zgłaszania reklamacji oraz czas, w którym zostaną one rozpatrzone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com