Ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej w 2015 r.

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców. Od czasu do czas pojawiają się różne zmiany w przepisach, które są wprowadzane w celu zmniejszenia biurokracji. Co pod tym względem uległo zmianie w 2015 roku?

Od 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone na mocy ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej, które są korzystne z punktu widzenia osób prowadzących własną firmę. Celem niektórych ułatwień jest na przykład ograniczenie obowiązków informacyjnych. Ta stosunkowo prosta zmiana może w bardzo dużym stopniu ułatwić życie przedsiębiorcom, którzy do tej pory byli zmuszeni do składania szeregu różnych formularzy w celu aktualizowania różnych danych.

Niepotrzebne orzeczenie lekarskie

Na mocy wprowadzonych zmian łatwiejsze staje się między innymi przyjmowanie nowych pracowników. Dotychczas każda zatrudniana osoba powinna posiadać aktualne badania lekarskie wykonane przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy. Obecnie nie jest to konieczne. Jeśli pracownik ma ważne orzeczenie i jest przyjmowany na podobne stanowisko, nie musi przechodzić badań lekarskich. Takie rozwiązanie powoduje przede wszystkim zmniejszenie kosztów, a także formalności, które spoczywają na pracodawcach.

Zwolnienia z podatku dochodowego

Nowe przepisy wprowadzają między innymi kilka zwolnień z podatku dochodowego. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pracodawca organizuje transport pracowników. Brak opodatkowania oznacza nie tylko niższe koszty działalności, ale także brak związanych z tym formalności, które obejmowały prowadzenie odpowiedniej ewidencji, wycenę świadczenia, obliczenie podatku i odprowadzeniem go do Urzędu Skarbowego.

Kolejne zwolnienie obowiązuje osoby otrzymujące zasiłek rodzinny oraz objęte pomocą społeczną, które nie będą musiały płacić podatku dochodowego od korzystania z usług bezpłatnej pomocy prawnej.

Ograniczenie obowiązków statystycznych

Przedsiębiorcy są zmuszeni do przekazywania określonych danych statystycznych, co stanowi spore obciążenie. Na mocy nowej ustawy wprowadzono zwolnienie z tego obowiązku. Obowiązuje ono jednak jedynie przez pierwszy rok prowadzenia działalności, dlatego jest to zmiana korzystna z punktu widzenia osób, które dopiero zakładają firmę.

Ułatwienia podatkowe

Na mocy nowej ustawy przedsiębiorca nie musi uzyskiwać od Urzędu Skarbowego potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Takie zgłoszenie jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy są płatnikami VAT. Do tej pory urzędy pobierały opłatę w wysokości 170 zł za wystawienie takiego potwierdzenia. Brak takich kosztów wpływa przede wszystkim na obniżenie wydatków związanych z założeniem firmy. Wspomniane potwierdzenie nadal można otrzymać, jednak odbywa się to wyłącznie na wniosek złożony przez samego zainteresowanego.

Korzyści dla portów

Jednym z najważniejszych celów wprowadzenia nowej ustawy jest zadbanie o zwiększenie konkurencyjności krajowych portów morskich oraz terminali przeładunkowych w stosunku do dużych ośrodków zagranicznych. Dlatego nowe regulacje obejmują między innymi obniżenie barier ograniczających przepływ towarów oraz uproszczenie procedur związanych z przeprowadzeniem odpraw. Wprowadzone rozwiązania mają doprowadzić przede wszystkim do zwiększenia obrotów towarowych w rodzimych portach morskich, skrócenia czasu składowania towarów, a także do przyspieszenia obrotu importowanym towarem.

Zmiany na lepsze?

Na pewno nowe regulacje wprowadziły kilka ułatwień dla przedsiębiorców, które obniżają nieco koszty prowadzenia działalności oraz zmniejszają związane z tym koszty. Nie da się jednak ukryć, że z punktu widzenia przeciętnego właściciela firmy nie są to rewolucyjne zmiany, a nowa ustawa bez wątpienia nie zlikwiduje najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorcy. Na pewno pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia w zakresie modyfikacji prawa oraz ograniczenia i usprawnienia administracji. Niestety na razie nie zanosi się na naprawdę poważne zmiany w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com