Czym jest ubezpieczenie podtrzymania dochodu?

Polisa od utraty dochodu zapewnia jej właścicielowi finansowe zabezpieczenie w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Podstawę do wypłaty świadczenia stanowi zwolnienie lekarskie. Ubezpieczenie jest idealnym rozwiązaniem np. dla osób pracujących w wolnych zawodach lub przedsiębiorców prowadzących własną działalność.

Zakres ochrony

W przypadku kłopotów zdrowotnych, wykonywanie zawodowych obowiązków może być w znacznym stopniu utrudnione. Z tego powodu firmy ubezpieczeniowe oferują swoim klientom możliwość wykupienia polisy, która stanowi finansowe zabezpieczenie w przypadku określonej czasowo utraty zdolności do pracy. Tego typu stan może być spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Zakres ubezpieczenia mający na celu podtrzymanie dochodu powinien zostać dostosowany do potrzeb, sytuacji oraz preferencji danego klienta. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony w ramach polisy znaleźć można na stronie multiagencji https://cuk.pl/.

Składki oraz odszkodowanie

Firmy oferujące polisy przedstawiają swoim klientom różnorodne rozwiązania. Klient może więc wybrać sumę ubezpieczenia oraz ustalić okresy, w których wypłacane jest odszkodowanie. Od tych ustaleń zależy wysokość świadczenia oraz liczba comiesięcznych zobowiązań finansowych. Wybierając najlepszą ofertę należy wziąć pod uwagę wysokość swoich zarobków oraz ogólny stan majątkowy. Wyznacznik maksymalnego odszkodowania stanowią przychody z tytułu wykonywanego przez klienta zawodu w ciągu ostatniego roku (tj. 12 miesięcy przed zawarciem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym). W przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy, maksymalna kwota odszkodowania równa jest 65% uzyskiwanego comiesięcznego przychodu.

Okres trwania polisy

Ochrona w ramach świadczenia może obowiązywać od dnia wybranego przez kupującego. Umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym zawierana jest na okres dwunastu miesięcy. Produkt dostosowuje się do indywidualnych potrzeb danego klienta oraz jego sytuacji finansowej. Jeśli w trakcie trwania umowy wysokość przychodów ulegnie zmianie, wówczas, przy wznawianiu polisy, można zmodyfikować ustalenia dotyczące sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie podtrzymania dochodu stanowi finansowe zabezpieczenie w przypadku utraty zdolności do pracy. Warto zatem pomyśleć o zakupie polisy, by w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku zapewnić sobie i swoim najbliższym stabilność finansową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com