Systemy Business Intelligence wkraczają do polskich firm!

Business Intelligence to pojęcie, które w ostatnim czasie staje się w Polsce coraz popularniejsze. Gromadzenie podstawowych danych i analizy przeprowadzane „na piechotę” przestają polskim firmom wystarczać. Czym jest BI i dlaczego warto wdrożyć system Business Intelligence?

Czym jest Business Intelligence?

Business Intelligence można zdefiniować jako proces, w ramach którego zbierane i przetwarzane są dane biznesowe – pochodzące ze wszystkich dostępnych źródeł. Następnie na ich podstawie wykonywane są analizy oraz sporządzane przekrojowe raporty, na podstawie których można podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Business Intelligence nie należy utożsamiać z prostą analizą danych, jaką w mniejszym czy większym stopniu przeprowadza niemal każda firma. Wyznaczniki Business Intelligence to między innymi:

  • Wysoka jakość danych
  • Zbieranie danych ze wszystkich dostępnych źródeł
  • Bieżący dostęp do danych
  • Możliwość wykonywania szybkich analiz i podgląd do wizualizacji
  • Częściowo zautomatyzowane tworzenie przekrojowych raportów.

Więcej na temat Business Intelligence można przeczytać m.in. w artykułach na blogu Software House Intellect.

Co firma zyskuje dzięki Business Intelligence?

Wdrożenie procedur i systemu Business Intelligence zapewnia firmie szereg korzyści. 

Przede wszystkim – pozwala zautomatyzować pewne czynności: jak obróbkę danych, tworzenie wizualizacji czy przygotowywanie raportów. Dzięki temu zwalniają się moce przerobowe pracowników, a dodatkowo istnieje mniejsze ryzyko popełnienia błędów.

System Business Intelligence pozwala także na bieżący podgląd danych – co pozwala szybko reagować na wszelkie zagrożenia oraz pojawiające się szanse. (Na przykład: łatwo zaobserwować nagły skok sprzedaży jakiegoś produktu. BI ułatwia też określenie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy i stwierdzenie, na ile to tendencja stała. Dzięki temu można szybko podjąć decyzję o zwiększeniu produkcji czy wyłapać, jakie działanie doprowadziło do wzrostu sprzedaży.) Model, stosowany w wielu firmach – polegający na podejmowaniu decyzji na podstawie cyklicznych raportów – uniemożliwia tak zwinne podejście.

Za sprawą Business Intelligence zyskuje się także dostęp do statystyk bardziej przekrojowych oraz dokładniejszych. To ułatwia stawianie wiarygodnych prognoz i spojrzenie na kondycję spółki „z góry”. System BI pozwala na szybsze podejmowanie decyzji – a decyzje te są bardziej świadome, dzięki oparciu na twardych danych.

Więcej na temat korzyści, jakie wiążą się z wdrożeniem systemu Business Intelligence, można przeczytać w artykule: „System Business Intelligence – co możne wnieść do Twojej firmy?

Wdrożenie BI w firmie

W jaki sposób wprowadzić do firmy BI? Wiele zależy od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Na przykład małe firmy niekoniecznie potrzebują bardziej zaawansowanych systemów. Należy więc w pierwszej kolejności rozważyć potrzeby, zastanowić się, jak analiza danych przebiega w firmie w tej chwili i w jaki sposób należałoby ją udoskonalić. Odpowiedzieć sobie na pytania, jakie dane powinny być zbierane – i w jakich konkretnie celach wykorzystywane. Następnie przychodzi pora na wybór między systemem Business Intelligence gotowym, a dedykowanym – to, które rozwiązanie jest lepsze, znów zależy od specyfiki firmy. Istotne będzie także wdrożenie odpowiednich procedur oraz zadbanie o wyszkolenie pracowników.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com