Stopy niklu i ich zastosowanie

Skrajnie trudne warunki eksploatacji, czyli na przykład środowisko agresywne chemicznie czy też wysoka temperatura wymagają zastosowania w nich bardziej odpornych na nie tworzyw. Tu z pomocą przychodzą między innymi stopy niklu.

Z niklem mamy do czynienia na co dzień. Właściwości tego pierwiastka są tak szerokie, że nie dziwi fakt iż jest on stosowany w tak różnych dziedzinach przemysłu.

Nikiel i jego właściwości chemiczne i fizyczne

Nikiel zaliczany jest do grupy metali przejściowych, a jego cechą charakterystyczną stanowi przede wszystkim twardość i ciągliwość. Poniżej powyżej temperatury 355 st. C wykazuje właściwości ferromagnetyczne. Koroduje on bardzo powoli mimo że jest podatny na utlenianie. W czystej postaci wykazuje dość dużą aktywność chemiczną, a jest ona szczególnie widoczna, kiedy jest on pod postacią proszku. To właśnie ona powoduje, że powierzchnia na której zachodzi reakcja po prostu się zwiększa.

Stopy niklu specjalnego przeznaczenia

Stopy niklu specjalnego przeznaczenia – tego rodzaju stopy są dedykowane wyspecjalizowanym zastosowaniom. Ich właściwości są ściśle związane z magnetyzmem oraz kształtem przedmiotów (jest to odpowiedź na zmiany temperatury).

Do tego typu kategorii zaliczamy między innymi stopy niklu o specjalnych właściwościach magnetycznych na które duży wpływ ma temperatura. Ich przenikalność magnetyczna jest uwarunkowana natężeniem przyłożonego pola magnetycznego. Metale można podzielić pod tym kątem na pięć kategorii: diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki, ferrimagnetyki, a ponadto antyferromagnetyki. Kolejna grupa, to stopy niklu o małej rozszerzalności cieplnej. Pod pojęciem rozszerzalność termiczna rozumiemy to, że w odpowiedzi na zmianę temperaturę, ciała zmieniają swoją długość, a także objętość – zazwyczaj zwiększają. Stosuje się je między innymi w oprzyrządowaniach geodezyjnych, urządzeniach pomiarowych, energetyce (systemy nadprzewodzące) czy też silnikach (tłoki o spalaniu wewnętrznym). Wyróżniamy także stopy niklu z pamięcią kształtu. Do ich podstawowego składu należą nikiel i tytan, jednak często występującymi dodatkami stopowymi są również: dodatkowe ilości niklu, żelazo, chrom oraz miedź.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com