Spójny system rozliczania CIT w UE

Dla osób, które zatrudnione są w sektorze usług księgowych lub dla tych, które zajmują stanowiska w wewnętrznych strukturach księgowych, w podmiotach posiadających osobowość prawną, nadszedł właśnie czas wytężonej pracy, związanej ze zmianami, jakie już od nowego roku na nowo określą sposób rozliczania podatkowego tych jednostek.

Samodzielnie czy w grupie?

Pierwszą, ważną zmianą jest sposób definiowania podmiotów posiadających osobowość prawną w kontekście ich działalności. Czy w 2016 roku będą one zeznania składać samodzielnie, czy też zobligowane są do składania także deklaracji dla podmiotów powiązanych? Tego z pewnością dowiedzieć się można na szkoleniach CIT, uwzględniających już w chwili obecnej zakres zmian i nowych rozwiązań podatkowych, które obowiązywać zaczną już od 1 stycznia 2016 roku.

Szkolenia CIT to też idealna forma zdobycia wiedzy o tym, jak od nowego roku powinna wyglądać dokumentacja, która ma zostać przedstawiona fiskusowi. A zmian jest sporo, także warto wiedzę o tym nabyć już dziś, aby z nowym rokiem sprawnie wdrożyć nowe standardy. Mowa bowiem o zmianie sposobu konstruowania sprawozdań, analiz i całej dokumentacji, tak pojedynczego podmiotu, jak i wszystkich podmiotów powiązanych.

Przychód, wielkość, struktura…

Ważną zmianą jest też klasyfikacja podmiotów prawnych w kontekście ich przychodów. Skala przychodów decyduje bowiem o tym, jak złożona i szeroka powinna być dokumentacja składana do urzędu skarbowego. Szkolenia CIT to sposób na zdobycie wiedzy o tym, w jaki sposób, od nowego roku rozliczać podmioty osiadające przychód lub koszty, które przekraczają 2 mln euro, 10 mln euro czy 20 mln euro.

W zależności od tego, a także od tego, na jakim poziomie kształtuje się udział podmiotu w kapitale innych podmiotów (czy spełniony jest warunek dla podmiotów powiązanych) definiuje się to, jak powinna wyglądać dokumentacja i czy, na przykład, powinna zawierać analizę danych porównawczych, odnoszącą się do ceny, w tym marży i poziomu zysków, podmiotów posiadających osobowość prawną. Struktura tej analizy i jej zawartość to również ważny punkt aktualnie organizowanych szkoleń CIT, które przygotowują całą kadrę księgową do realizacji nowych zadań.

Nowe standardy na rzecz spójności

Choć skala i zakres zmian, sporą grupę osób przyprawiają o zawrót głowy, to warto pamiętać, że mają one za zadania wdrożyć w polskim systemie standardy Unii Europejskiej, która dąży do stworzenia wspólnotowego, jednolitego systemu skarbowego, zwłaszcza dla podmiotów ponadnarodowych. Szkolenia CIT to więc też bardzo dobry sposób na poznanie treści trzech zasadniczych Dyrektyw, które standardy te określają.

I choć droga do zaadoptowania ich w polskim systemie skarbowym wydaje się dziś trudna, to ostatnie, kiedy w 2017 roku dokonają się ostatnie zmiany, system ten powinien już działać sprawnie, a co najważniejsze, zdecydowania na korzyść samych zainteresowanych podmiotów. Klarowny system klasyfikacji, jednoznacznie określone progi i konkretny katalog wymagań stanowionych podmiotom w konkretnej grupie, to bowiem sposób na wypracowanie trwałych, dobrych rozwiązań, tworzących stabilny system rozliczania podmiotów posiadających osobowość prawną.

Autor: artykuł powstał we współpracy z WLR Training Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com