Specjalne Strefy Ekonomiczne jak działają?

Zastanawiasz się nad tym czym są SSE? Sprawdź co wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r.

Specjalne Strefy Ekonomiczne to specjalnie administracyjne przydzielone obszary. Znajdujące się głównie w mocno uprzemysłowionych miejscach w Polsce*. W SSE działalność gospodarczą można prowadzić na preferencyjnych warunkach, które umożliwiają między innymi zwolnienia i ułatwienia podatkowe.  SSE są regulowanie prawne na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 j.t.).  Celem utworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych jest rozwój firm i inwestycji na danych terenach w Polsce.

* Obecnie dostępne na terenie całej Polski

Zwolnienia podatkowe

Główną zaletą SSE są dodatkowe przywileje takie jak zwolnienia podatkowe. Przedsiębiorcy działający na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych będą mogli skorzystać z zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z podatku dochodowego. Podstawę do przyznania przedsiębiorcy ulgi są poniesione przed inwestora środki na zatrudnienie nowych pracowników, co również skutkuje rozwojem danych miejscowości.  Oczywiście, również w przypadku SSE są liczne regulacje, które dają możliwość przyznania ulg w określonych warunkach po uzyskaniu odpowiedniego dochodu podatkowego. Więcej o zwolnieniach podatkowych w Specjalnych Stefach Ekonomicznych możesz przeczytać na stronie Rödl & Partner. Warto znać swoje przywileje.

Specjalne Strefy Ekonomiczne – Efekty

Specjalne Strefy Ekonomiczne pobudzają inwestycje na danych obszarach (obecnie w całej Polsce).  Dają możliwość dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej i łatwiejszych procedur dzięki współpracy z lokalnymi samorządami.

SSE w całej Polsce

Nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162) zlikwidowała terytorialność Specjalnych Stref Ekonomicznych. Od 30 czerwca tego roku, każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dodatkowych przywilejów po spełnieniu określonych warunków. W zależności od lokalizacji inwestycji z zwolnień będzie można skorzystać na okres 10, 12 lub nawet 15 lat.  W nowej ustawie bardzo ważnymi elementami są kryteria ilościowe i jakościowe, które mają na celu wspieranie dużych inwestycji oraz wspieranie zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Zmiany w funkcjonowaniu SSE weszły w życie 30 czerwca 2018 r.

Pełna lista zmian dostępna tutaj [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001162/O/D20181162.pdf]

Podsumowanie

Na sam koniec warto wspomnieć, że od początku funkcjonowania dodatkowych przywilejów. Specjalne Stefy Ekonomiczne pozwoliły na realizację inwestycji na kwotę 112 mld PLN. Jest to zdecydowany sukces tego projektu. Rząd wprowadzając udogodnienia na terenie całej Polski wspiera przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com