Skaning laserowy 3D naziemny a lotniczy – porównanie obydwu rozwiązań

Skaning laserowy 3D jest metodą pomiarową, która umożliwia zgromadzenie wielu informacji dotyczących obiektów znajdujących się w badanej przestrzeni. Pozwala tworzyć geometryczne modele 3D skanowanych przedmiotów, które następnie można przedstawić w formie map, rysunków czy wizualizacji. Skanowanie laserowe można przeprowadzać metodą naziemną i lotniczą. Która z nich lepiej się sprawdza?

Skaning laserowy – definicja i zastosowanie

Skanowanie laserowe metodą LIDAR (z ang. LightDetection and Ranging) wykorzystuje światło lasera do pozyskiwania geometrycznych modeli 3D skanowanych obiektów. Zebrane dane służą następnie do przeprowadzenia prac projektowych, na przykład do analizy stanu roślinności na danym obszarze czy ustalenia stanu majątku sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Pozwalają także na archiwizację danych o obiektach, które można wykorzystywać w programach typu CAD czy GIS.

Zastosowanie skaningu laserowego umożliwia między innymi:

  • przestrzenną archiwizację architektury,
  • pozyskanie danych do prowadzenia prac projektowych,
  • badanie nieprawidłowości w konstrukcjach (np. odkształceń),
  • pomiary objętości,
  • precyzyjne obrazowanie roślinności. 

Dokładność skaningu laserowego pozwala na uzyskanie ogromnej ilości bardzo precyzyjnych danych w krótkim czasie i w łatwy sposób. Jest to więc bardzo chętnie wykorzystywana metoda badawcza. Skanowanie laserowe może być wykonywane w sposób naziemny i lotniczy.

urządzenie do naziemnego skanowania laserowego

Naziemne skanowanie laserowe pozwala na pozyskanie bardzo dużej ilości precyzyjnych danych. W niektórych przypadkach znacznie lepiej sprawdza się jednak skaning laserowy lotniczy. Warto z niego korzystać szczególnie podczas badania linii wysokiego napięcia. 

Naziemny skaning laserowy

Skaning laserowy 3D w technologii LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) jest metodą pomiarową, która wykorzystuje światło lasera w celu pozyskania geometrycznego modelu 3D skanowanego obiektu. Prowadząc badanie przy użyciu skanera, otrzymuje się chmurę punktów, która po obróce pozwala na stworzenie planów, map, rysunków, modeli terenu DTM i wizualizacji.

Dane, które uzyskuje się dzięki wykorzystaniu skaningu laserowego 3D mogą zostać użyte do:

  • wykonania prac projektowych,
  • badania stanu roślinności, 
  • określenia stanu majątku sieci przesyłowej i dystrybucyjnej,
  • archiwizacji danych o obiektach, które później można wykorzystać w programach typu CAD, GIS oraz w technologii BIM.

Skanowanie laserowe można rozszerzyć o badanie termowizyjne przestrzenne. Rozwiązanie to pozwala na analizę temperatury wielu elementów infrastruktury inżynieryjnej jednocześnie oraz trójwymiarową diagnostykę obiektów (modele 3D). Daje również możliwość uzyskania bardzo dokładnego modelu termowizyjnego pracy np. stacji elektroenergetycznej przy znanym obciążeniu, a także wizualizacji badanego obiektu w przestrzeni.

Lotniczy skaning laserowy – dlaczego warto go zlecać?

Lotniczy skaning laserowy polega na umieszczeniu skanera laserowego nieruchomo pod kadłubem samolotu. Pozwala na uzyskanie chmury punktów niezbędnej do dokładnego odwzorowania np. linii napowietrznej i jej otoczenia oraz budowy wiernego modelu matematycznego w profesjonalnym oprogramowaniu.

Lotniczy skaning laserowy jest często stosowany podczas oblatywania linii wysokiego napięcia. Pozwala na zebranie bardzo szczegółowych danych dotyczących między innymi zieleni, która ma zostać przeznaczona do wycinki, wykorzystywanych do analiz oznakowania dla lotnictwa czy stworzenia ortofotomap do planowania nowych linii przesyłowych.

Stosowanie tej metody jest ważnym etapem budowy i modernizacji stacji elektroenergetycznych. Wykorzystuje się ją również w celu zaprojektowania nowych linii napowietrznych lub zaplanowania rozbudowy istniejących. Skaning laserowy pełni również funkcję badania powykonawczego po przeprowadzeniu wyżej wymienionych prac. 

Jaki rodzaj skaningu wybrać?

Wybór jednej z metod powinien zależeć od konkretnych potrzeb badawczych. Przykładowo, naziemne skanowanie laserowe jest efektywne podczas prowadzenia inwentaryzacji architektonicznej, pomiarach deformacji obiektów inżynierskich czy badaniach archeologicznych. Jego specyfiką jest natomiast konieczność prowadzenia pomiarów z kilku stanowisk, aby badanie było maksymalnie precyzyjnie. 

Stąd metoda naziemna nieco gorzej sprawdzi się w zbieraniu danych na przykład na temat napowietrznych linii elektroenergetycznych czy stacji elektroenergetycznych. W tym przypadku polecanym rozwiązaniem jest zastosowanie lotniczego skaningu laserowego.

Rozwiązania w chmurze od Salesforce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com