Siła wpływu na branże budowlaną – w zależności od rodzaju projektu

Większość właścicieli robiących zamówienie na hale stalowe projektowanie jest ogólnie zainteresowana nabyciem tylko określonego typu budowanego obiektu, ale to nie zmienia faktu, iż powinni oni być świadomi powszechnych praktyk przemysłowych dla danego typu budowy, który ich dotyczy.

Podobnie branża budowlana to konglomerat dość zróżnicowanych segmentów i produktów. Niektórzy właściciele mogą pozyskać wybudowany obiekt tylko raz na długi czas i szukają krótkoterminowych korzyści. Jednak wielu właścicieli wymaga okresowego nabywania nowych obiektów i/lub rehabilitacji istniejących obiektów. Na ich korzyść jest utrzymanie zdrowego i wydajnego budownictwa. Łącznie właściciele mają większą siłę wpływania na branżę budowlaną, niż zdają sobie z tego sprawę, ponieważ poprzez swoje indywidualne działania mogą dostarczać bodźców lub czynników zniechęcających do:

• innowacji,
• wydajności,
• jakości w budownictwie.

W interesie wszystkich stron leży, aby właściciele aktywnie interesowali się budową i wywierali korzystny wpływ na wyniki branży.

W planowaniu różnego rodzaju budownictwa sposoby pozyskiwania profesjonalnych usług, udzielania kontraktów budowlanych i finansowania budowanego obiektu mogą być zupełnie inne. Na potrzeby dyskusji szerokie spektrum budowanych obiektów można podzielić na główne kategorie, z których każda ma swoją własną charakterystykę.

Budownictwo mieszkaniowe – to nie to samo co stawianie hali stalowych dla potrzeb przemysłu!

Budownictwo mieszkaniowe obejmuje domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz mieszkania w wysokościach. Podczas opracowywania i budowy takich projektów deweloperzy lub sponsorzy znający branżę budowlaną zwykle pełnią rolę zastępczych właścicieli i przejmują kontrolę, zawierając niezbędne umowy dotyczące projektowania i budowy oraz organizując finansowanie i sprzedaż ukończonych obiektów. Projekty domów mieszkalnych są zwykle wykonywane przez architektów i inżynierów, a budownictwo przez budowniczych, którzy zatrudniają podwykonawców do prac konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych i innych specjalistycznych prac. Wyjątkiem od tego wzoru są domy jednorodzinne, które również mogą być projektowane przez budowniczych.

Podobnie, jak w przypadku projektowania hal stalowych na potrzeby przemysłowe – na rynek mieszkaniowy duży wpływ mają ogólne warunki gospodarcze, przepisy podatkowe oraz polityka monetarna i fiskalna rządu. Często niewielki wzrost całkowitego popytu spowoduje znaczne inwestycje w budownictwo, ponieważ wiele projektów mieszkaniowych może być rozpoczętych w różnych lokalizacjach przez różne osoby i deweloperów jednocześnie. Ze względu na względną łatwość wejścia, przynajmniej z dolnego segmentu rynku, wielu nowych budowniczych przyciąga budownictwo mieszkaniowe, które jest mniej wyspecjalizowane aniżeli właśnie to związane z wymagającą branżą przemysłową. W związku z tym rynek ten jest bardzo konkurencyjny, z potencjalnie wysokim ryzykiem, a także wysokimi zyskami, co warto mieć na uwadze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com