Rodzaje spółek w Polsce

męski sweter lee

W polskim prawie funkcjonuje kilka form prowadzenia spółek. Przede wszystkim wyróżniane są spółki prawa handlowego, których działalność opisana jest w Kodeksie Spółek Handlowych oraz spółka cywilna oparta o Kodeks cywilny. Pierwsza grupa dzieli się na dwie kategorie: spółki kapitałowe i osobowe. Każda z nich wyróżnia kilka form prowadzenia działalności – czym wyróżniają się ich poszczególne rodzaje?

Rodzaje spółek kapitałowych w Polsce

Spółki kapitałowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. W tej grupie znajduje się bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest drugą po JDG najchętniej wybieraną formą prowadzenia biznesu. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub prawne, ma osobowość prawną, a do jej założenia wymagane jest zgłoszenie do KRS oraz podpisanie umowy notarialnej. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości kapitału zakładowego, który nie może być niższy niż 5000 zł.

Drugim rodzajem spółki kapitałowej jest spółka akcyjna. Jej cechą charakterystyczną jest emitowanie akcji. Ich nabywcami są akcjonariusze, którzy dzięki tej transakcji stają się wspólnikami. Mają oni prawo do udziału w zyskach, ale nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Założyciele muszą zgłosić działalność do KRS, sporządzić umowę notarialną oraz statut. Pomocy w tym zakresie udzielają różne podmioty, na przykład Kancelaria Vertex wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej. Obowiązkiem jest też wniesienie kapitału w wysokości co najmniej 100 000 zł. Na spółce akcyjnej leży obowiązek publikowania raportów finansowych. Za ewentualne długi odpowiada ona całym swoim majątkiem.

Rodzaje spółek osobowych w Polsce

Do spółek osobowych należą: spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, jawna i partnerska. Poza komandytowo-akcyjną nie wymagają wpłacenia określonego pieniężnego kapitału początkowego. Wspólnicy mają jednak obowiązek go wnieść, może mieć formę niepieniężną. Założenie spółki partnerskiej  możliwe jest  wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów, np. lekarzy. Zobowiązania spłacane są z majątku spółki, partnerzy odpowiada za nie solidarnie, chyba że dotyczą błędu w sztuce, wtedy odpowiada tylko jedna osoba.

Spółka jawna cechuje się prostotą. Nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych. Jej założenie wymaga podpisania umowy, można zrobić to przez Internet w systemie S24. Charakterystyczną cechą obu spółek komandytowych jest konieczność zawarcia umowy między komplementariuszem a komandytariuszem.

Polecamy:
GPS dla transportu chłodniczego – co musisz wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com