Rodzaje materiałów izolacyjnych – jaki mamy wybór?

Izolacja termiczna jest ważną technologią pozwalającą na zmniejszenie zużycia energii w budynkach poprzez zapobieganie przenoszeniu/utracie ciepła przez przegrodę budynku. Izolacja termiczna to materiał budowlany o niskiej przewodności cieplnej, często poniżej 0,1W/mK.

Materiały izolacyjne nie mają innego celu niż:

  • oszczędzanie energii

  • ochrona i zapewnienie komfortu użytkownikom.

Spośród wielu form, kształtów i zastosowań izolacji termicznej, w tej sekcji skupiono się na tych, które są powszechnie używane do budowy przegród zewnętrznych, tj. podłogi, ściany i dach, i mają potencjał do transferu technologii południe-południe. Należą do nich produkty do izolacji przemysłowych oraz zastosowanie elementów naturalnych jako izolacji termicznej.

Wprowadzenie do izolacji termicznej

Produkty do izolacji przemysłowych są w dużej mierze podzielone na trzy grupy – włókna mineralne, tworzywa komórkowe i produkty pochodzenia roślinnego/zwierzęcego.

Produkty z włókien mineralnych obejmują wełnę mineralną, wełnę żużlową i wełnę szklaną, które można pozyskiwać z odpadów pochodzących z recyklingu. Materiały te topi się w wysokich temperaturach, przędzie we włókna, a następnie dodaje się spoiwo, aby utworzyć sztywne arkusze i maty izolacyjne. Po usunięciu w odpowiednich warunkach włókno mineralne może być ponownie użyte i poddane recyklingowi po zakończeniu jego życia.

Komórkowe produkty z tworzyw sztucznych są ropopochodne i obejmują sztywny poliuretan, fenol, polistyren ekspandowany i polistyren ekstrudowany. Produkty dostępne są w postaci wypełnienia sypkiego, sztywnych arkuszy oraz pianki. W przeszłości w procesie produkcji wykorzystywano czynniki zubożające warstwę ozonową, takie jak HCFC. Jednak proces produkcyjny przestawił się na stosowanie węglowodorów obojętnych. W związku z tym przy pozyskiwaniu komórkowych produktów izolacyjnych z tworzyw sztucznych ważne jest, aby zapewnić, że określone produkty mają procesy produkcyjne, które nie wykorzystują środków zubożających warstwę ozonową. Produkty z tworzyw komórkowych można poddać recyklingowi, ale jest to uciążliwy proces. Bardziej odpowiednie jest spalanie komórkowych produktów z tworzyw sztucznych w celu odzyskania energii po ich zakończeniu.

Produkty pochodzenia roślinnego/zwierzęcego obejmują włókno celulozowe, wełnę owczą, bawełnę i len. Produkty te charakteryzują się niskim poziomem energii ucieleśnionej, ponieważ materiały mogą pochodzić z surowców odnawialnych. Produkty występują w postaci włókna, waty lub tektury prasowanej. Ich produkcja polega na obróbce chemicznej w celu zapewnienia odpowiednich właściwości, takich jak odporność na ogień i brak robactwa. W związku z tym pod koniec życia trudno jest go wykorzystać do odzyskiwania energii poprzez spalanie.

Izolacja termiczna przegród budowlanych to sprawdzona technologia, która przyczynia się do energooszczędności budynków.

W rozwoju termoizolacji w ostatnim czasie można zaobserwować dwa nowe trendy – rozwój materiałów zmiennofazowych (PCM) oraz innowacyjne wykorzystanie surowych pierwiastków naturalnych jako izolacji termicznej. Zajrzyj tutaj https://purios.com/blog/materialy-izolacyjne-rodzaje-materialow-termoizolacyjnych jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com