Rodzaje cła importowego

Cło importowe jest cłem o największym zakresie i znaczeniu ze wszystkich. W zależności od rodzaju towaru, na który zostaje ono nałożone, a także od stopnia jego wpływu na gospodarkę danego państwa, może ono mieć różną wartość, określaną w dodatku na różne sposoby. Ponadto można mówić o co najmniej kilku rodzajach cła importowego, biorąc pod uwagę takie czynniki jak choćby cel jego nałożenia czy wywołany nim efekt polityczno-ekonomiczny.

Opłata nakładana przez państwo na dany towar w momencie, gdy przekracza on granicę celną tego państwa, pierwotnie miała za zadanie zwiększać dochody tego ostatniego, a także chronić lokalnych wytwórców przed zagraniczną konkurencją. Dziś również można mówić o takiej roli cła, nazywając je odpowiednio cłem fiskalnym oraz cłem ochronnym. Do tego dochodzi jeszcze cło ekspansywne, które ma utrzymać na rynku wewnętrznym wysokie ceny danej grupy produktów.

Cele ceł

W kontekście celu, w jakim nakłada się cło importowe, trzeba wspomnieć też o cle prohibicyjnym, wyrównawcze i odwetowe (lub inaczej: retorsyjne), które stanowią tutaj osobną grupę. Pierwszy rodzaj stosuje się po to, aby zasadniczo uniemożliwić wwóz do kraju towarów w nim niepożądanych. Drugi skierowany jest zwykle przeciw zewnętrznym dostawcom, którzy w swojej działalności wykorzystują niekoniecznie uczciwe praktyki. Trzeci zaś to nic innego jak reakcja na niekorzystne dla danego państwa decyzje podejmowane przez inne państwo.

Istnieje też cło dyskryminacyjne, które bywa zazwyczaj jednocześnie właśnie cłem odwetowym. Ustala się je bowiem na poziomie wyższym od ogólnego, przyjętego dla danego typu towarów, ale importowanych z innych krajów. Ma ono wywrzeć nacisk w kwestii np. zmiany warunków wymiany handlowej.

Przeciwieństwem cła dyskryminacyjnego jest cło preferencyjne, umożliwiające dostęp do konkretnego rynku na wyjątkowo korzystnych warunkach – mówi przedstawiciel zajmującej się transportem i logistyką firmy Logius Express.

Rodzaje cła w kontekście sposobu ustalania jego wartości

Obok cła preferencyjnego, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji w kwestii wartości stawki celnej, jest jeszcze cło autonomiczne oraz konwencyjne. W pierwszym przypadku państwo może określać wysokość cła importowego całkowicie swobodnie, w drugim natomiast swoboda ta jest już nieco ograniczona.

Samo zaś ustalenie wartości stawki celnej przebiega w różny sposób dla różnych produktów. Wysokość cła importowego mierzona procentowo w stosunku do wartości towaru jest wyznacznikiem rodzaju cła importowego zwanego cłem „ad valorem”, z kolei stawka podawana w odniesieniu do liczby jednostek fizycznych towaru (np. 5 zł od tony, sztuki, litra czy kilograma danego typu produktu) charakteryzuje tzw. cło specyficzne. Jeśli wysokość cła ustalana jest w zależności zarówno od wartości, jak i ilości towaru, wówczas cło to nazywamy mieszanym lub kombinowanym.

Polecamy również:
Rodzaje kas fiskalnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com