Rewolucyjne zmiany w PIT i CIT od 2021 roku. Księgowi bójcie się?

Podatki wbrew pozorom w Polsce nie są najwyższe. Kłopotliwy jest natomiast dość skomplikowany system podatkowy, który wymaga zarówno skrupulatności, fachowej wiedzy, jak i ciągłego rozwijania się. Szkolenia dla księgowych i kursy podatkowe okazują się niezbędnym elementem w pracy specjalistów (i nie tylko) od podatków. Powinni oni nie tylko na bieżąco być ze zmianami, ale również podwyższać swoje umiejętności. Tylko tak zbudowane doświadczenie przygotuje na, raczej pewne, następne zmiany. Rozliczający podatki powinni również od czasu do czasu zerknąć do poradnika dla księgowych lub poszukać najważniejszych informacji w ustawach.

Zmiany w podatkach od osób fizycznych

Prawdopodobnie największym zainteresowaniem w pracy księgowych powinny cieszyć się zmiany w podatkach od osób fizycznych. To zazwyczaj księgowi muszą mieć najbardziej aktualnie informacje. Bez nich narażają siebie na utratę reputacji i dobrej opinii a klientów na przykrości.

Od 2021 roku w zakresie podatku od osób fizycznych następuje wiele zmian. Istotną zmianą jest potwierdzenie faktu, że praca zdalna w domu nie pozbawia pracownika mieszkającego w innej miejscowości niż siedziba przedsiębiorstwa, prawa do uwzględniania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT.

Ryczałtowcy oraz chętni do rozliczania się ryczałtowo powinni zwrócić uwagę na nową wysokość limitu przychodów dający prawo do ryczałtu. Limit ten wzrośnie z 250 tysięcy euro do aż 2 milionów euro. Zmienione zostaną również stawki dla wolnych zawodów i od przychodów ewidencjonowanych wynosi. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stawki karty podatkowej wzrosną o ok. 3,6% – proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przyzwyczajeni do dotychczasowej ewidencji przychodów muszą szybko dostosować się do nowych zapisów. Od tego roku należy bez wyjątków stosować nowy wzór ewidencji przychodów. Oprócz tego przychody z najmu prywatnego nie będą już ewidencjonowane.

Jednak najbardziej komentowaną zmianą w PITcie są zmiany w uldze abolicyjne. Osoby pracujące za granicą z ulgi abolicyjnej będą mogły skorzystać tylko do odliczenia co najwyżej 1360 zł. Zmiana ma lepiej realizować politykę podatkową państwa w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów. Ulga abolicyjna była często wykorzystywana przez nieuczciwe przedsiębiorstwa. Oznacza to, że na wyższe podatki powinni liczyć pracujący za granicą w takich państwach jak Holandia, Kanada, Australia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia czy Słowacja, czyli państw w których stosowano przy rozliczaniu metodę proporcjonalnego odliczenia.

Zmiany w podatkach od osób prawnych

Przedsiębiorców powinien zainteresować tak zwany CIT estoński. Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, które spełniają określone wymagania, będą mogły skorzystać z ulgi z podatku dochodowego. Jednak spółka musi inwestować wypracowany zysk i nie wypłacać żadnych dywidend właścicielom.

Echem w mediach odbiły się również zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, Od tego roku wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Ponadto poszerzono również katalog spółek jawnych objętych podatkiem CIT.

Dużych podatników CIT, których przychody przekraczają 50 milionów euro będzie obejmował obowiązek publikowania sprawozdań ze strategii podatkowej. W sprawozdaniu będą znajdować się między informacje o współpracy z KAS czy stosowanych procedur wynikających z prawa podatkowego.

To jest tylko cień cienia zmian w podatkach. Każda spółka, każdy podatek de facto zostały dotknięte de facto jakąś większą lub mniejszą, ale dalej istotną, zmianą. W celu posiadania jak najbardziej aktualnej wiedzy, warto żeby każdy księgowy zapisywał się na kursy księgowe i szkolenia VAT. Ciągłe podwyższanie kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy są kluczowymi umiejętnościami w zawodzie księgowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com