Rekrutacja IT – jak długo trwa i czy można ją przyspieszyć?

rekrutacja w IT

Efektywna rekrutacja IT wymaga nie tylko doświadczenia rekrutera, ale przede wszystkim wiedzy i zrozumienia wymogów branży oraz potrzeb kandydatów na określone stanowiska. Osoba, która para się rekrutacją musi zatem być niezwykle elastyczna. Od jej umiejętności zależy bowiem czas pozyskania najlepszego kandydata dla danej firmy. W związku z tym rekruter stale poszerza swoją wiedzę, jednocześnie stając się partnerem biznesowym organizacji, a merytorycznym przyszłych pracowników. Odpowiednio skonstruowana baza danych kandydatów pozwala mu ograniczyć czas na znalezienie tego właściwego z nich do minimum. To głównie czas w połączeniu z jakością procesu rekrutacji liczy się bowiem najbardziej w oczach pracodawców.

Aby rekrutacja IT była szybka i skuteczna, w dzisiejszych czasach nie wystarczy zapoznawanie się pracodawcy z CV, listami motywacyjnymi i odhaczanie kolejnych umiejętności kandydatów na sporządzonej wcześniej liście. Obecnie rekrutacja to znacznie więcej niż tylko proces pozyskiwania ludzi do pracy. Kandydaci stają się bowiem członkami zespołu, który działa jak swoisty organizm. Rekruter powinien zatem poszukiwać takiego człowieka, który nie tylko ma określone doświadczenie i wiedzę branżową, ale i pewne (z góry określone) cechy charakteru i osobowości.

Bezrobocie w branży IT

Popyt na specjalistów IT rośnie niezmiennie od kilku lat. Ostatni rok przyniósł nieoczekiwany wzrost zainteresowania usługami branży, związany z realiami pandemii wirusa SARS CoV-2. Nasze życie przeniosło się do sieci. Pracujemy zdalnie, wykorzystujemy maksymalnie możliwości szybkiego i nieograniczonego przesyłu danych, finalizujemy transakcje i sprawy administracyjne online. W związku z tym Microsoft prognozuje, że w ciągu najbliższych 5 lat zapotrzebowanie na specjalistów technologii informacyjnej może wzrosnąć nawet czterokrotnie. To oni rozwijają systemy teleinformatyczne oraz podejmują próby szczegółowej analizy danych, a nawet opracowania sztucznej inteligencji. Wzmożona rekrutacja IT związana jest zatem ściśle z ewolucją branży.

Sektor IT nadal znajduje się w czołówce najlepiej opłacanych i poszukiwanych specjalizacji. Oznacza to, że niemal każdy absolwent kierunku studiów wyższych związanego z branżą IT znajdzie dla siebie pracę w ciągu najbliższych 2 lat od ich ukończenia. Jak wynika z raportu Inhire.io IT MARKET SNAPSHOT Q1 2021 liczba ofert pracy w branży wzrasta, zwłaszcza w największych polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków).

Coraz częściej poszukiwani są pracownicy określani mianem Midów i Juniorów. Ich zarobki za wykonywaną pracę w formie zdalnej są wyższe niż w przypadku pracy stacjonarnej. Na rynku pracy wciąż i niezmiennie poszukuje się nie tylko doświadczonych pracowników IT. Nawet ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem, mają możliwość wyboru z coraz szerszej liczby ofert pracy. Obecnie tak trudno zatrudnić Seniorów, że wiele firm rezygnuje z tego celu i decyduje się na pracowników z mniejszym doświadczeniem. Zajmują się wtedy ich szkoleniem i wdrożeniem w projekt osobiście.

Rekrutacja IT – dynamika

rekrutacja IT

Branża IT zmienia się dynamicznie. Konieczna jest zatem rosnąca znajomość coraz to nowych umiejętności, doświadczeń i ukończonych kursów, jakimi mogą się poszczycić kandydaci. Konieczne jest również zrozumienie samego projektu, przy jakim przyszły pracownik będzie mógł wdrażać swoje umiejętności w praktyce. Najbardziej pożądanym językiem oprogramowania, jakim posługują się kandydaci, jest nadal JavaScript. Na drugim miejscu plasuje się Java, a na trzecim Python. Pandemia nie wywarła negatywnego wpływu na sytuację na rynku technologii informacyjnej. Programiści są nadal potrzebni w niemal każdej firmie, korporacji i organizacji.

Długa czy krótka rekrutacja IT?

Miejsca pracy, które ciągle powstają dla kandydatów z branży IT, wiążą się z analizą i przetwarzaniem danych, marketingiem, ekonomią, inżynierią i sztuczną inteligencją. Znalezienie idealnego lub właściwego pracownika na dane stanowisko nie zawsze jest bardzo trudne. Natomiast zdecydowanie trudniejsze bywa przekonanie go do podjęcia współpracy. Zapotrzebowanie na specjalistów IT jest bardzo wysokie. Obecnie trudno znaleźć wśród nich osoby bezrobotne. W związku z tym wydawać by się mogło, że rekrutacja IT może trwać nadmiernie długo i być skomplikowana. Rekruterzy mają jednak swoje sposoby i narzędzia, dzięki którym znajdują najlepszych kandydatów w optymalnym czasie.

Proces rekrutacji przeprowadzany w polskich firmach może trwać nawet do kilku miesięcy. Dzieje się tak jednak głównie w przypadku, gdy procesem zajmuje się osobiście pracodawca, nie zawsze doświadczony w temacie. Ponieważ ludzie są dla firmy najbardziej wartościowym kapitałem, rekrutacja powinna być ściśle przemyślana i odpowiednio przygotowana. Wszystkim bowiem zależy na szybkim znalezieniu odpowiednich pracowników, którzy zostaną w firmie na dłużej.

Podczas procesu rekrutacyjnego rekruterzy współpracujący z pracodawcą sprawdzają wielu kandydatów jednocześnie, by móc znaleźć tego właściwego. Czas zamknięcia rekrutacji zależy od wielu czynników. Głównie wymagań i elastyczności pracodawcy, odpowiednio skomponowanego profilu kandydata, miejsca jego poszukiwania, liczby aplikacji i wykorzystywanych podczas procesu udogodnień oraz systemu pracy firmy. Zwykle jednak rekrutacja nie przekracza kilku tygodni. Optymalnym czasem na przebieg całego procesu rekrutacji IT jest 6-8 tygodni. Jeżeli istnieje ryzyko, że rekrutacja się przedłuży, a rekruter nie ma jeszcze odpowiedniego kandydata na dane stanowisko, wykorzystuje innowacyjne sposoby dotarcia do niego. Uaktywnia się on na portalach społecznościowych, forach branżowych, blogach, webinariach, a nawet szkoleniach.

Rekrutacja IT i jej etapy

Rekrutacja IT powinna przebiegać przynajmniej w kilku etapach. Pierwszym z nich jest stworzenie oferty pracy i zamieszczenie jej w odpowiednich miejscach w sieci i świecie rzeczywistym. Rekruter nie może jednak bezczynnie i biernie czekać, aż kandydat sam się do niego odezwie. Najczęściej to właśnie rekruter robi pierwszy krok, korzystając z posiadanej sieci kontaktów i bazy danych. Prosi o przesłanie CV, które zazwyczaj pomyślnie przechodzi przez selekcję. To kolejny etap rekrutacji dla branży IT. Pracodawca nie czyta jednak wszystkich dokumentów aplikacyjnych osobiście. Wiele obowiązków wykonują za niego specjalistyczne systemy rekrutacyjne (ATS).

Po dokonaniu selekcji, do wybranych kandydatów zwykle wysyła się krótkie zadanie lub test programistyczny. Za jego pomocą sprawdza się nie tylko ostateczny wynik działania kandydata (zakodowane rozwiązanie), ale i drogę jego dedukcji, czytelność kodu i jego wydajność. To jego wynik determinuje dalsze działania rekruterów. Może być to zaproszenie do osobistego spotkania w siedzibie firmy. Kandydat może również otrzymać odpowiedź odmowną. W wiadomości zwrotnej (feedback) pracodawca powinien zaznaczyć i opisać te umiejętności i cechy kandydata, które wpłynęły na sposób jego oceny. Pozwala to przyszłemu pracownikowi dokonać samooceny i ewaluacji.

Najbardziej czasochłonnym etapem rekrutacji IT są rozmowy z kandydatami. Choć mogą one przybierać formę rozmów telefonicznych, konwersacji mailowych, a nawet przeprowadzanych z wykorzystaniem komunikatorów i aplikacji, wymagają od rekrutera dużych nakładów czasu i energii. Z osobami, które wpisują się w profil działalności firmy, mają predyspozycje do odnalezienia się w zespole i dobrego przeprowadzenia powierzonego im projektu, pracodawca spotyka się osobiście. Ich wstępnej selekcji dokonuje rekruter na podstawie informacji zdobytych podczas rozmów i researchu. Na spotkania rekrutacyjne zaprasza się zatem starannie wyselekcjonowane osoby.

Tajemnica powodzenia rekrutacji dla branży IT w Sowelo Consulting

Aby zapobiec niekończącej się i powtarzającej rekrutacji, warto zadbać o odpowiedni poziom Candidate Experience. Najwyższa jakość relacji podejmowanych przez specjalistów z firmy Sowelo Consulting pomiędzy nimi, pracodawcą, a kandydatem, pomaga tworzyć odpowiednie i konstruktywne formy współpracy. Dzięki temu rekrutacja IT może znacząco się skrócić. Nie warto „palić za sobą mostów”. Pracodawca może odmówić niejednemu kandydatowi. Chętnie pozostaje z nim jednak w kontakcie, by móc do niego wrócić z kolejną, czasami bardziej owocną, formą współpracy.

Powodzenie rekrutacji IT zależy zatem nie tylko od rekrutera, ale i kandydatów oraz podejścia pracodawcy. Gdy ten ostatni nie ma wystarczająco dużo czasu lub po prostu nie do końca zna się na przebiegu procesu rekrutacji, powinien skorzystać z pomocy profesjonalnych agencji zatrudnienia. Takie rozwiązanie zmniejsza nakład finansowy i czasowy konieczny do „wyłożenia” podczas przygotowania i trwania procesu. Aż do jego zakończenia wszystkimi etapami zajmują się specjaliści, dbając o maksymalne ich skrócenie, ale nie kosztem jakości wykonywanych działań.

Krakowska firma Sowelo Consulting zajmuje się nie tylko prowadzeniem całego procesu rekrutacji dla zewnętrznych firm, ale również doradztwem w sprawie obranej przez organizację strategii rekrutacyjnej. Wykorzystanie Executive i Direct Search w pracy specjalistów skutkuje maksymalnym zmniejszeniem czasu oczekiwania pracodawcy na znalezienie odpowiedniej kandydatury na przyszłego pracownika. Headhunterzy dbają o wysoki poziom wykonywanych procesów, a ich działania wpływają na pozytywny Employer Branding i odbiór marki w branży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com