Kiedy muszę przejść na pełną księgowość?

Rozpoczynający działalność gospodarczą należy podjąć sporo istotnych decyzji dotyczących naszej działalności. Jedną z nich jest podjęcie decyzji o rodzaju formy prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa czy spółka kapitałowa). Na tym etapie należy również wybrać formę opodatkowania oraz sposób prowadzenia księgowości.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą wybrać między uproszczoną księgowością lub prowadzeniem ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Większość przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swojej księgowości w formie KPiR (uproszczona księgowość). Do pełnej księgowości zobligowane są natomiast osoby prowadzące swoją działalność w formie spółki kapitałowej prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) lub w formie spółki osobowej prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne). Również przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit podatkowy (równowartość 2 mln euro) zobligowani są do pełnej rachunkowości.

Pełna księgowość

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jej formę, zobowiązany jest do prowadzenia księgowości (pełnej lub uproszczonej). Pełna rachunkowość charakteryzuje się większym stopniem skomplikowania w porównaniu do księgowości uproszczonej. Konieczne jest prowadzenie ksiąg handlowych. Dodatkowo musimy sporządzać sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat. Pełna rachunkowość obowiązuje spółki handlowe oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. Obowiązek ten jest również konieczny w przypadku wysokich rocznych przychodów netto – 2 000 000 euro. Kwota ta jest przeliczana na polską walutę, zgodnie z obowiązującym kursem. Ze względu na dużą ilość dokumentów i formalności ciężko jest prowadzić pełną rachunkowość samemu. Powierzenie prowadzenia pełnej księgowości odpowiedniemu biurowi rachunkowemu może zmniejszyć znacząco koszty księgowe oraz oszczędzić czas. Dzięki prowadzeniu ksiąg handlowych przez wyspecjalizowany podmiot mamy pewność, że jest ona prowadzona prawidłowo i rzetelnie.

Zalety pełnej księgowości

Pomimo zawiłości i trudności w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości w firmie, księgowość ta ma również wiele zalet. Główną zaletą prowadzenia pełnej rachunkowości jest fakt, że każda złotówka, która przepływa przez przedsiębiorstwo jest ewidencjonowana. Dzięki temu możemy przeprowadzić dokładną analizę finansową firmy, co w przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości jest trudne lub wręcz nie możliwe. Pełna rachunkowość umożliwia na podstawie przeprowadzonych analiz finansowych podejmować decyzje o ewentualnych inwestycjach. Daje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Limit pełnej księgowości

Obowiązek przejścia na pełną księgowość mają te firmy, które w poprzednim roku podatkowym przekroczyły przychód netto 2 000 000 euro. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych czy spółek partnerskich. Równowartość 2 mln euro przeliczana jest na złotówki w pierwszy dzień roboczy października, zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego. Obecnie ten limit w przeliczeniu na złotówki wynosi 8 627 400 zł, a od 1 stycznia 2019r. limit będzie wynosił 8 559 000 zł. Po osiągnięciu tej kwoty, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, jesteśmy zobowiązaniu do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Księgowość w firmie

Wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług biur rachunkowych. Biura takie posiadają aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i nowelizacji ustaw. Są na bieżąco z prawem podatkowym. Biura księgowe biorą również odpowiedzialność za swoją pracę. Biuro rachunkowe PIK-Księgowość świadczy usługi pełnej księgowości. Zakres takich prac obejmuje między innymi: prowadzenie księgi głównej i pomocniczych, przygotowywanie deklaracji VAT i VAT-UE, prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku, sporządzanie rocznych zeznań PIT, CIT,  sporządzanie bilansu rocznego, doradztwo podatkowo-prawne, reprezentowanie przed urzędami skarbowymi.

Polecamy:
Biuro księgowe – do czego służy? Kiedy zmienić obecne?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com