Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla marynarzy w Gdańsku

Marynarze to specyficzna grupa zawodowa, w związku z tym ich sytuacja w zakresie ubezpieczeń, znacznie odbiega od sytuacji osób pracujących w innych sektorach gospodarki. Charakter wykonywanej pracy niesie ze sobą wiele ryzyk specyficznych dla tego zawodu, a praca i wypoczynek odbywa się na styku wielu porządków prawnych. Marynarze najczęściej są zatrudniani przez zagranicznych armatorów, więc pracują na statkach zarejestrowanych pod różnymi obcymi banderami, które eksploatowane są w różnych regionach świata. Specyficzny jest też system zatrudnienia, na który składają się okresy pracy na morzu i pobyt na lądzie. Marynarz pracuje, przemieszcza się i wypoczywa w różnych miejscach świata i wszędzie narażony jest na nagłe zdarzenia losowe mogące zmienić jego życie, zdrowie, sprawność fizyczną oraz status finansowy jego rodziny. Są to wystarczające powody, żeby pomyśleć o ubezpieczeniu jako formie zabezpieczenia.

Kto ubezpiecza marynarzy?

W polskim ustawodawstwie nie ma możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, przez pracodawców zagranicznych, gdy pracownik nie wykonuje pracy na terytorium Polski. TSUE uznał jednak takie wyłączenie za niedopuszczalne, więc polscy marynarze zatrudnieni przez pracodawców z obszaru UE/EOG na statkach państw trzecich mogą domagać się włączenia ich do polskiego systemu ubezpieczenia społecznego. Rozwiązanie takie generuje duże obciążenia zwiększające koszty operacyjne armatora, więc zatrudnianie polskich marynarz staje się mniej opłacalne. Marynarze zatrudnieni u zagranicznych armatorów pod obcą banderą często korzystają więc z ubezpieczeń, zagwarantowanych przez armatora. Są one jednak najczęściej ograniczone tylko do czasu pracy na statku, a ich zakres co do zasady obejmuje określone zdarzenia losowe. Z reguły ubezpieczeniem nie są objęte wszelkie zdarzenia po powrocie marynarza do domu. Ubezpieczeniem nie jest objęta rodzina marynarza, która powinna korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie takie nie gwarantuje szybkiej wypłaty odszkodowania, a często w zagranicznych ubezpieczalniach likwidacja szkody trwa nawet do dwóch lat. Najlepszym rozwiązaniem są prywatne ubezpieczenia dedykowane marynarzom.

Gdzie marynarz może wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Gdańsku?

Marynarz, żeby wykonywać swój zawód musi być zdrowy i sprawny fizycznie. Firmy ubezpieczeniowe opracowały specjalne dla ludzi morza, atrakcyjne finansowo warianty ubezpieczeń zapewniające bezpieczeństwo finansowe w przypadku zdarzeń losowych. W zakres ubezpieczenia najczęściej wchodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela w razie śmierci, kalectwa, poważnych zachorowań, hospitalizacji i czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczenia marynarzy mają różny zakres w zależności od wybranego wariantu. Na rynku jest wiele ciekawych propozycji ubezpieczeniowych dla marynarzy i ich rodzin z możliwością weryfikacji zakresu polisy, gdy zmieni się sytuacja osoby pracującej u różnych armatorów. Ubezpieczenia marynarzy są na tyle skomplikowane, że warto zwrócić się o doradztwo w wyborze towarzystwa i wariantu ubezpieczenia do agencji ubezpieczeniowej, jak Eurofinance oddział w Gdańsku https://eurofinance.info.pl/oddzialy/gdansk/, gdzie doświadczony doradca pomoże wybrać optymalną ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com