Import towarów w procedurze uproszczonej – najważniejsze zasady

Nie każdy wie, że istnieje możliwość importu towarów w procedurze uproszczonej. Dzięki temu spedycja międzynarodowa generuje mniejszą ilość formalności. Istotne jest jednak to, aby stosować się do kilku podstawowych zasad. Przepisy mogą wydawać się dość skomplikowane, jednak ogólne warunki można przyswoić dość łatwo. Procedura uproszczona umożliwia uwzględnienie wydatków w deklaracji podatkowej, a nie zgłoszeniu celnym.

Aby zastosować procedurę uproszczoną podatnik musi spełniać następujące warunki:

  1. Zamiar rozliczenia podatku VAT od importowanych towarów w deklaracji podatkowej musi zostać zgłoszony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Oczywiście czynność ta musi zostać wykonana w odpowiednim terminie (zgodnie z Ustawą o VAT), czyli przed rozpoczęciem okresu podatkowego, w którym planujemy wdrożyć nowe zasady rozliczania.
  2. Dokumentację związaną z importem towarów należy przedstawić naczelnikowi skarbowemu. Tutaj również znaczenie ma termin. Dokumenty nie mogą zostać dostarczone wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym importem. Będziemy potrzebować:
    1. czynny status podatnika VAT,
    2. zaświadczenia o terminowej wpłacie wszelkich zobowiązań podatkowych oraz związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Zaległe opłaty sprawią, że wniosek o wdrożenie uproszczonej procedury celnej zostanie odrzucony.

Pozostałe zasady

Wdrożenie procedury celnej wymaga nie tylko załatwienia spraw formalnych. Trzeba pamiętać o obowiązkach, które spadają na nas po imporcie towarów. Agencja celna wymaga od nas dokumentacji, która potwierdza rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej. Na jej dostarczenie mamy nie więcej niż 4 miesiące po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli miał on miejsce w styczniu, to stosowane dokumenty musimy dostarczyć organowi celnemu do końca maja.

Warto jest dodać, że w niektórych przypadkach uproszczenie procedury związanej z importem towarów jest szybsze. Nie mamy obowiązku dostarczania urzędnikowi zaświadczeń, jeśli posiada on już potrzebne dokumenty. To spore ułatwienie dla tych, którzy dokonują importu relatywnie często. Procedura może ulec znacznemu przyśpieszeniu. Dokumentacji nie należy również przedstawiać, jeśli złożyliśmy oświadczenia o tej samej treści. Warto jednak wcześniej upewnić się, że jesteśmy zwolnieni z tych formalności.

Jeśli nie zastosujemy się do wyżej wymienionych zasad, to procedura uproszczona nie będzie mogła zostać zastosowana. Ponadto braki w dokumentacji mogą skutkować nałożeniem kary, przez co przez okres 36 miesięcy nie będziemy mogli starać się o wdrożenie procedury uproszczonej w imporcie towarów. Trzeba wiedzieć, że nałożona kara może mieć łagodniejszy wymiar, a wszystko zależy od decyzji podjętej przez dany Urząd Skarbowy. Ma ona charakter fakultatywny, a więc w szczególnych okolicznościach może udać się uniknąć negatywnych konsekwencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com