Prawo Pracy – nowe przepisy 2015

1 stycznia 2015 roku weszły w życie ważne zmiany modyfikujące Prawo Pracy. Twórcy nowelizacji przekonują, że są one korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników i trudno się z tym nie zgodzić. Kolejne zmiany w prawie mają pojawić się na przełomie sierpnia i września. Analitycy upatrują w tych modyfikacjach rychłego zmniejszenia się biurokracji, ułatwienia w Kodeksie Pracy, a także stopniowe udoskonalanie tzw. „śmieciówek”, które obecnie są zmorą wielu osób w Polsce.

Czego dotyczy nowelizacja?

Wprowadzono sporo zmian, dotyczących między innymi: badań lekarskich nowych pracowników, składek na ZUS, czy też pracy podejmowanej na umowę na czas określony.

Badania lekarskie

Do tej pory każdy pracownik, który zaczynał pracę u nowego pracodawcy (wyjątkiem były sytuacje, w których pracownik zostawał ponownie przyjęty u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko), zobowiązany był do przedstawienia zaświadczenia od lekarza na temat stanu swojego zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązku tego nie ma tylko wówczas, gdy od czasu kończenia pracy u poprzedniego pracodawcy nie minęło więcej niż 30 dni. Można przedstawić wówczas posiadane już orzeczenie, bez konieczności ponownego badania.

Składki na ZUS

Najważniejsza zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, kiedy to na wszystkich pracodawców nałożony zostanie obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wszystkich umów zleceń, za które wynagrodzenie wynosi nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 2015 roku natomiast „ozusowane” są dochody członków rad nadzorczych przedsiębiorstw. Specjaliści uznają jednak, że jest to zmiana korzystna dla pracodawców, ale nie dla pracowników, którzy do tych zmian w Prawie Pracy będą musieli dopłacić z własnych kieszeni. Jednocześnie jednak pojawiają się głosy, że być może zachęci to pracodawców do zatrudniania pracowników na etat, a nie umowy „śmieciowe”. Jeśli samodzielne prowadzenie spraw biurowo-prawnych zabiera Ci dużo czasu i potrzebujesz profesjonalnej pomocy – nie czekaj, już dziś odwiedź stronę: http://www.kognitariat.pl/kontakt

Umowy na czas określony

Modyfikacje w Prawie Pracy mają na celu także rozprawienie się z często stosowanym przez pracodawców trikiem w postaci zatrudniania swych pracowników na czas określony. Zamiast od razu podpisać umowę na czas nieokreślony, pracodawcy wolą nie wiązać się z pracownikiem i podpisywać z nim umowy czasowe, nowe od razu, gdy stare dobiegają końca. Obecnie mają prawo do trzech takich umów, czwarta zaś automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony, czyli stałe zatrudnienie. Dla pracowników nie jest to dobre pod żadnym względem, przede wszystkim dlatego, że nie mogą mieć pewności, iż po zakończeniu umowy zostanie im przedłożona kolejna. Dlatego zmiany w prawie zakładają, że pracodawca może zatrudnić pracownika w oparciu o umowę na czas określony na maksymalnie 33 miesiące. W tym okresie można zawrzeć trzy umowy na czas określony. Czwarta umowa, podobnie jak przekroczenie terminu 33 miesięcy, skutkuje automatycznym stałym zatrudnieniem.

Zmiana długości okresu wypowiedzenia

Według nowych przepisów przy określaniu długości okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony mają obowiązywać takie same zasady jak przy umowie na czas nieokreślony. Zapis zakłada, że jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie; jeśli pracuje co najmniej 6 miesięcy, będzie to 1 miesiąc, a jeśli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Przepis ten nie jest żadną rewolucją, a raczej uregulowaniem kwestii, której do tej pory nie normowały żadne zapisy. Przepis mówi, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia na jego rzecz pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Dotyczy to zarówno umów na czas określony, jak i nieokreślony, a nawet zatrudnienia na okres próbny. Istotne jest to zwłaszcza, że jeśli pracownik nie pracuje w tym czasie, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia mu wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby mu, gdyby świadczył pracę. Kwestia zwolnienia z tego obowiązku jest jednak pozostawiona do wyboru pracodawcy – to prawo, z którego może, lecz oczywiście nie musi skorzystać.

Po więcej informacji dotyczących Prawa Pracy zajrzyj na: http://www.kognitariat.pl/

One Comment on “Prawo Pracy – nowe przepisy 2015”

  1. A propo prawa pracy w poszczególnych zawodach to podobno zmieniły się zasady funkcjonowania ambulansów prywatnych. Będzie teraz dużo łatwiej prowadzić taką firmę. Z jednej strony to dobrze bo będzie większa konkurencja ale z drugiej strony chodzi o to aby nie oszczędzać na jakości usług medycznych. My korzystamy zawsze z firmy http://www.modusambulans.pl podczas pikników rodzinnych, które organizujemy. Firma pewna. Ale z uwagą oglądam ten projekt ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com