Wycena firmy – jak prawidłowo oszacować wartość spółki?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często zastanawiają się, ile tak naprawdę warta jest ich firma? Taką informację warto posiadać nie tylko dla swojej własnej wiedzy, ale nieraz jest to potrzebne podczas sprzedaży udziałów w spółce, w celu pozyskania inwestora albo sprzedaży firmy. W praktyce stosuje się kilka metod, które służą do prawidłowego oszacowania wartości spółki. Którą wybrać i jak prawidłowo wycenić wartość spółki?

Cel wyceny przedsiębiorstwa

Na podstawie określonego celu wyceny danego podmiotu gospodarczego i zebranych informacji potrzebnych do wyboru konkretnej metody należy oszacować wartość całego przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że im bardziej sporządzona wycena firmy będzie rzetelna i poparta faktami w – tym lepsza będzie pozycja firmy w przypadku decyzji o kredycie czy transakcji sprzedaży. Cel wyceny w przypadku spółek to często sytuacje wymuszone przez przepisy np. przejęcia, fuzje oraz przekształcenie formy prawnej. Inną sytuacją kiedy jest konieczne wycenienie wartości firmy to zabezpieczenie zadłużenia, a także weryfikacja zdolności kredytowej.

Metody wyceny wartości firmy

W teorii istnieje wiele metod służących wycenie wartości przedsiębiorstwa, ale nie wszystkie mają zastosowanie w przypadku sprzedaży firmy. Najczęściej wykorzystywane są podejścia: dochodowe, majątkowe i porównawcze. Każda z wymienionych metod opiera się na innych informacjach potrzebnych do wyceny i wykorzystuje różne dane do przeprowadzenia analizy. Nieraz sytuacja wymaga zastosowania jednocześnie kilku metod, aby miarodajnie oszacować wartość firmy. Na stronie rzeczoznawcy.net.pl znajdziemy przydatne informacje na temat wyceny udziałów w spółce z o.o.

Metoda majątkowa

Nazywana jest inaczej metodą skorygowanych aktywów netto. Wycena przedsiębiorstwa polega na ocenie majątku, który posiada firma. Należy od wartości aktywów firmy odjąć zobowiązania związane z jej prowadzeniem i w ten sposób otrzymamy wartość aktywów netto (równe w tym przypadku wartości firmy). Jest to prosta metoda pozwalająca samodzielnie oszacować wartość firmy, biorąc dane z bilansu. Zaletą tej metody jest obiektywność, gdyż dane oparte są na wartościach księgowych składników majątku (aktywa i pasywa). Wadą jest brak informacji o wartości rynkowej, gdyż nie uwzględnia się np. know-how. Wśród metod majątkowych wyróżniamy metodę księgową, likwidacyjną i odtworzeniową.

Metoda dochodowa

Przedsiębiorstwo należy potraktować w tej metodzie jako narzędzie do generowania dochodów (inaczej dodatnich przepływów pieniężnych). Wartość firmy ustala się na podstawie prognoz wyników finansowych. Jest to bardziej złożona metoda, uwzględnia także ryzyko przedsiębiorstwa i wymaga przyjęcia wielu założeń dotyczących przyszłości.

Metoda porównawcza

Metoda porównawcza to sposób wyceny firmy polegający na porównaniu danej firmy z podmiotami działającymi w tej samej branży o podobnym profilu, zakładając że ich wartość może być podobna. Najczęściej korzysta się z tej metody, analizując spółki giełdowe, które upubliczniają swoje dane finansowe oraz w przypadku firm nabytych, gdzie warunki zakupu były jawne. Mając dostęp do odpowiednio dużych danych, można sprawnie wycenić przedsiębiorstwo, należy jednak czasami użyć mnożników, które pozwalają lepiej porównać ze sobą dwie firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com