Poznaj obowiązki kierownika budowy

Budowa i wszystkie obowiązki i praca, jaka ma na niej miejsce jest wielką machiną, która wymaga odpowiedniego nadzoru. Osobą nadzorującą wszystkie prace na każdym etapie budowy jest jej kierownik. Osoba ta odpowiada nie tylko za dokumentację całej budowy, na każdym jej etapie, ale również dba o bezpieczeństwo pracowników budowy, które jest niezmiernie ważne. Jak wygląda praca kierownika budowy, jakie obowiązki do niego należą oraz w oparciu o jakie prawo działa kierownik budowy? O tym wszystkim poniżej.

Obowiązki kierownika budowy

Podstawowym prawem, określającym prawa i obowiązki kierownika budowy jest prawo budowlane. Ono określa nie tylko same obowiązki kierownika budowy, ale również konkretnie wskazuje, jakie uprawnienia powinna posiadać osoba pretendująca do tego właśnie stanowiska. Osoba obejmująca stanowisko kierownika budowy powinna mieć specjalne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i najlepiej jest, kiedy cały proces budowy nadzoruje od początku do końca jedna osoba. Jakie obowiązki posiada kierownik budowy? Podstawą jego działalności jest wszelka dokumentacja budowy, w tym wszelkie działalności geodezyjne, mające na celu wytyczenie granic budowanego obiektu, kontakt z inwestorem budowy czy realizacja planu architektonicznego.

Drugą niezwykle ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy osób pracujących na budowie na wszelkich stanowiskach oraz wstrzymanie robót w przypadku wszelkich niedogodności związanych z organizacją budowy. Jak więc widać, kierownik budowy powinien znać dokładnie prawo budowlane, zapewniać realizację prac w ramach planu budowy, czuwać nad bezpieczeństwem pracy pracowników budowy oraz być w stałym kontakcie z inwestorem budowlanym.

Co poza obowiązkami kierownika budowy?

Są obowiązki, które wykraczają poza te przypisane kierownikowi budowy. W skrócie mówiąc, jego głównym obowiązkiem jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu budowy i bezpieczeństwa pracujących na niej ludzi. Jednak poza granicami jego kompetencji leży chociażby reprezentowanie inwestora w kontaktach z wykonawcą. Jest to kwestia należąca do samego inwestora lub jego przedstawiciela, czyli inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kwestie bezpieczeństwa

W ciągu ostatnich lat szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo prac pracowników budowlanych. Część z nich wymaga specjalnych uprawnień do pracy na wysokościach, chociażby ze względu na wysokość przeprowadzanych prac. Działając ze specjalnymi maszynami budowlanymi konieczne jest posiadanie specjalnych uprawnień na ich odpowiednie użytkowanie. Przede wszystkim jednak niezwykle ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pracując na budowie nie można zapomnieć o takich atrybutach, jak kask ochraniający głowę, ubranie czy elementy odblaskowe czy specjalne obuwie ochronne. Pracując na wysokościach każdy pracownik powinien posiadać specjalne zaświadczenie od lekarza na możliwość wykonywania takiej pracy oraz wyposażyć się w specjalną uprząż, zapobiegającą upadkowi z dużej wysokości.

Dziękujemy stronie www.hdkinvest.pl za dostarczenie materiałów do opracowania artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com