Poufność w tłumaczeniach przysięgłych – prawda czy fałsz?

Część zawodów wymaga zachowania szczególnej tajemnicy. Wiąże się to z dostępem w trakcie ich wykonywania do poufnych informacji. Czy w tłumaczeniach przysięgłych także trzeba zachować dla siebie pozyskane dane?

Przepisy i uwarunkowania prawne

Tłumacz przysięgły jest zawodem, można powiedzieć, wyjątkowym. Dzieje się tak dlatego, że zasady wykonywania tej profesji określone są bardzo szczegółowo w prawie. Reguluje je ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Określa ona, jakie warunki trzeba spełnić, aby być takim tłumaczem oraz podaje zasady pracy w tym zawodzie. Osoba pracująca na tym stanowisku ma dostęp do wielu informacji, które nie zawsze są przeznaczone do publicznej wiadomości. W związku z tym spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność. Nie powinien więc dziwić fakt, że tak szczegółowo opisano zasady, jakie musi spełniać tłumacz przysięgły.

Przepisy określają na przykład kwestie związane z wykształceniem, obywatelstwem czy też posiadaną wiedzą specjalistyczną. Bez spełnienia postawionych w ustawie warunków nie można zostać tłumaczem przysięgłym. Można natomiast pełnić funkcję zwykłego tłumacza. Tam już nie obowiązują szczegółowe wskazania zapisane w prawie.

Intertext biuro tłumaczeń w Warszawie

Poufność jest wymagana

Odpowiadając więc na pytanie postawione w tytule, tłumacz przysięgły musi zachować poufność. Nie wolno mu dzielić się informacjami, które zdobył jedynie z tytułu wykonywanego fachu. Niejednokrotnie bowiem mógłby wtedy zaszkodzić osobom trzecim, a nawet stosunkom państwowym. Zdarza się bowiem, że tłumacz przekłada teksty i uczestniczy w spotkaniach albo rozprawach dotyczących spraw państwowych. Opinia publiczna nie może natomiast znać wszystkich szczegółów dotyczących wewnętrznych dokumentów państwowych i tym podobnych materiałów. Poza tym także osoby fizyczne mogą posiadać tajemnice, których ujawnienie stanowiłoby dla nich szkodę. Wówczas tłumacz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Klient, który zgłasza się do tłumacza przysięgłego musi mieć pewność, że treść tekstów albo spotkań przeznaczonych do tłumaczenia zostanie między nim a usługodawcą. Tylko w takiej sytuacji może bez obaw korzystać z przekładu. Ponadto tłumacz ma obowiązek zadbać, aby tłumaczenie dokładnie oddawało sens oryginału i odpowiada za ewentualne błędy, które poczyni. Jeśli więc ktoś posiada ważne dokumenty do przekładu, powinien udać się właśnie do tłumacza przysięgłego. Ma wówczas pewność, że dołożył on wszelkich starań, aby dokonać możliwie najlepszego tłumaczenia. Poza tym nie będzie się on dzielił treścią powierzonych mu tekstów. Dlatego właśnie tłumacza przysięgłego nazywa się osobą zaufania publicznego. Osoba taka musi posiadać umiejętność zachowywania pewnych spraw jedynie dla siebie. Nie może dzielić się nimi z żadną osobą trzecią.

Zwykły tłumacz, nie posiadający kwalifikacji do wykonywania tłumaczeń przysięgłych, nie ma już takich obowiązków, jak osoba je wykonująca. Warto mieć tego świadomość, kiedy korzysta się z usług tłumacza, który nie zdawał egzaminu na tłumacza przysięgłego. W zwykłych sprawach wystarczy udać się do niego, aby dokonać przekładu. Kiedy jednak ma się do tłumaczenia szczególnie ważne treści, lepiej od razu udać się do człowieka, do którego można mieć większe zaufanie.

Informacji udzielił nam tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Warszawa

Polecamy:

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com