Pomysł na karierę: analityk chemiczny

Analitycy chemiczni zbierają informacje o składzie substancji chemicznych oraz przetwarzają i przekazują te informacje za pomocą zasad:

* nauki,
* inżynierii,
* matematyki.

Specjaliści ci spędzają długie godziny w laboratoriach otoczeni probówkami, mikroskopami i innym sprzętem naukowym. Czasami analitycy chemiczni dokumentują i publikują swoje odkrycia w czasopismach naukowych lub branżowych.

Edukacja i doświadczenie

Stopień licencjata w dziedzinie chemii lub nauki jest idealną podstawą dla kariery przyszłych analityków chemicznych. Potencjalni pracodawcy bardzo też doceniają doświadczenia i szkolenia na stanowiskach początkowych, jeśli oczywiście kandydat może wykazać, że posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy. W przypadku wyższych stanowisk pracodawcy zazwyczaj wymagają doświadczenia w laboratorium oraz stopnia licencjata. Mile widziane są też wszelkie dodatkowe szkolenia jak np. https://www.bnt-sigma.pl/Norma-ISO-17025.

Obowiązki

Analitycy chemiczni stosują techniki do oddzielania mieszanin i badania reakcji między materiałami i energią. Ich celem jest określenie składu, reakcji i chemicznych lub fizycznych właściwości związków organicznych i nieorganicznych. Analitycy chemiczni opracowują nowe produkty lub wiedzę o nowych produktach i przygotowują:

* raporty,
* standardy,
* dokumenty techniczne do testów, produktów i procesów.

Rozmawiają również z naukowcami, inżynierami lub naukowcami, aby przeprowadzać analizy, opracowywać testy i interpretować wyniki. Opracowują i ulepszają procesy, sprzęt i formuły oraz przygotowują związki i roztwory do przeprowadzania testów.

Umiejętności

Analitycy chemiczni muszą być w stanie obsługiwać i utrzymywać rutynowy sprzęt laboratoryjny, wnosić i stosować metody i procedury laboratoryjne oraz analizować i modyfikować metody analizy.

Analiza i ocena systemu to integralne umiejętności, które wpływają na wyniki i poprawiają wydajność systemu. Analitycy chemiczni muszą również posiadać silne umiejętności pisemnego i ustnego komunikowania się oraz praktyczną znajomość zasad i metod naukowych.

Ponadto muszą mieć możliwość śledzenia i uczenia się pisemnych procedur i instrukcji słownych.

Krytyczne myślenie, zarządzanie czasem, podejmowanie decyzji i umiejętność rozwiązywania problemów są również niezbędne w tej karierze. Nauczanie i zarządzanie innymi pracownikami to także dobre umiejętności dla analityków chemicznych.

Wiedza, umiejętności

Analitycy chemiczni muszą być dobrze zorientowani w chemii i muszą posiadać wiedzę na temat elektroniki i komputerów oraz sprzętu i oprogramowania. Muszą być zaznajomieni z procesami produkcji i kontroli jakości w środowiskach produkcyjnych oraz być przygotowani do badania interakcji biologicznych i relacji fizycznych. Dobrze byłoby też, gdyby posiadali odpowiednią wiedzę z zakresu biologii i fizyki. Właściwa konserwacja instrumentów laboratoryjnych i radzenie sobie z wadliwymi działaniami jest również częścią ich pracy, więc muszą posiadać wiedzę na temat maszyn laboratoryjnych i narzędzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com