Podatek od prezentów od firmy

Wiadomo, że dobre kontakty z ludźmi są bardzo cenne, a firma, która dobrze prosperuje, to taka, która posiada zespół lojalnych pracowników. Jednym ze sposobów, który stosuje się w firmach, aby pogłębić relacje pomiędzy szefem, a pracownikami są drobne upominki, prezenty świąteczne i różnego rodzaju gratisy. Przyjmując taki profit należy mieć na uwadze fakt, że może on stanowić pewnego rodzaju przychód, który podlega opodatkowaniu.

Dlaczego prezent jest przychodem?

W myśl o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem są nie tylko świadczenia pieniężne, które otrzymuje on z tytułu umowy o pracę. Zgodnie z art. 11 ust 1 za przychód uznaje się również upominki lub prezenty otrzymane przez pracownika, które uzyskał w naturze lub w formie nieodpłatnych świadczeń. Podobny zapis znajdziemy również w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do art. 12 ust. 1 pkt 2.

Jaki prezent jest zwolniony z podatku dochodowego?

Niestety opodatkowanie prezentu od firmy jest nieuniknione, ale jednak istnieją sytuacje, które umożliwiają uniknięcie opodatkowania. Dotyczy to między innymi upominków o małej wartości, przy czym, w przypadku, gdy wręczane są osobom fizycznym, które nie pozostają w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym z osobą, która wręcza upominek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami upominek nie może być droższy niż 200 złotych. Tu należy również zwrócić uwagę, że limit ten jest całkowicie inny dla podatku dochodowego i podatku VAT. W tym przypadku wartość upominku nie powinna przekroczyć 100 złotych.

Kolejnym warunkiem, który uprawnia obdarowanego od zwolnienia z podatku dochodowego jest brak charakteru wystawnego lub reprezentatywnego otrzymanego upominku. Taki prezent ma raczej mieć na celu reklamę firmy, od której takowy drobiazg otrzymał. Niestety przepisy prawa w żaden sposób nie rozdzielają pojęcia reklamy i reprezentacji, co sprawia, że wielokrotnie można spotkać się z opinią, że dla własnego “bezpieczeństwa” na upominku warto zamieścić swoje logo lub nazwę firmy. Sprawia to, że upominek, który otrzymał pracownik od firmy uznany jest jako upominek reklamowy.

Prezenty od pracodawcy dla podwładnych

Należy zwrócić także uwagę na prezenty, który pracodawca wręcza swoim podwładnym. W tym przypadku górny limit 200 złotych nie ma tu zastosowania dla zwolnienia z podatku dochodowego. W tym przypadku upominki dla podwładnych nie są uznawane za przychód, który podlegałby opodatkowaniu, w przypadku, gdy całkowicie jest on sfinalizowany z ZFŚS lub jest to mienie powierzone bądź są to materiały biurowe.

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od upominków?

Wiadomo już, w jakich przypadkach otrzymanie upominku podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, to należałoby jeszcze napisać, kiedy taki podatek należy zapłacić.
Oczywiście wiadome jest, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkie upominki, które otrzymała osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą od przedsiębiorcy. A co w przypadku, gdy upominek otrzymuje podwładny od swojego szefa? Niestety w tym przypadku nie można skorzystać z opcji zwolnienia dla upominku, którego wartość nie przekracza 200 złotych brutto. Zatem która ze stron jest odpowiedzialna za odprowadzenie podatku od upominku? Jeśli osoba obdarowana jest przedsiębiorcą to właśnie na niej ciąży obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Osoba, która wręcza upominek jest jedynie zobligowana do poinformowania urzędu skarbowego o przekazaniu upominków za pomocą deklaracji PIT-8AR. Natomiast gdy upominek otrzyma pracownik jego wartość powinna zostać opodatkowana i “ozusowana”. Oprócz tego otrzymany upominek należałoby wykazać w deklaracji PIT-11. Natomiast jeśli osoba obdarowana jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, osoba, która wręczy upominek zobowiązana jest do sporządzenia deklaracji PIT-8C i przekazać ją właściwemu Urzędowi Skarbowemu jaki i osobie obdarowanej.

Każdy z pewnością cieszy się z otrzymanego upominku, ale nie zawsze wiemy o tym, że podlega on opodatkowaniu, co dla nas może być wielką niespodzianką i zaskoczeniem.

Autorem poradnika jest strona  zegarek.net oferująca ekskluzywne prezenty firmowe. 

2 Comments on “Podatek od prezentów od firmy”

  1. A czy bony, które wręcza nam pracodawca też mamy uwzględniać w pitach? Jeżeli tak to w jakim polu? Pierwszy raz w tym roku będę samodzielnie wypełniać pit (nasza księgowa postanowiła za to brać dodatkowe opłaty :/) i jestem przyznam się szczerze zielona z tego tematu. Kolega dał mi te link http://pity2016ng.pl/ i powiedział, że tam znajdę odpowiedni program do przesłania pitu do urzędu. Ktoś pomoże mi go wypełnić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com