Po co analizuje się dane i jakie są najczęściej wykorzystywane analizy statystyczne w projektach naukowych?

Od bardzo dawna, można powiedzieć, że od starożytności zbierano dane i poddawano je ocenie. Administracja rzymska dokonywała spisów ludności na podbitych terenach i dzięki temu kontrolowała swoje granice, a także podejmowała strategiczne decyzje związane z dalszym rozwojem i zarządzaniem majątkiem cesarstwa. Od tego czasu wiele się zmieniło w statystyce. Dokonało się wiele odkryć poczynając od metod obliczeniowych, poprzez teorie prawdopodobieństwa, po statystykę Bayesowską i techniki komputerowe wspomagające przetwarzanie liczb i symboli.

Czym jest statystyka w dzisiejszych czasach?

Gdzie się ją wykorzystuje? Jakie znaczenie mają analizy statystyczne w nauce i biznesie?

Statystyka i analiza statystyczna w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju kultury i techniki. Statystyka przeniknęła wszystkie obszary życia, poczynając od spalania paliwa w samochodach po kontrolowanie kalorii w aplikacjach mobilnych. Statystykę wykorzystuje się wszędzie tam gdzie jest możliwość zbierania danych w formie liczb lub symboli. Analiza statystyczna danych dotycząca tendencji żywieniowych może wspomagać proces odchudzania lub regulacji nastroju poprzez wyliczanie prognoz przyszłych zasobów energetycznych organizmu lub jego stanów emocjonalnych. Prócz tych z pozoru błahych zaletach analiz statystycznych, statystykę wykorzystuje się w nauce i przemyśle. I chyba to są najbardziej interesujące obszary w których dokonuje się, dzięki analizie statystycznej, największego postępu.

Naukowcy wykorzystują analizy statystyczne do weryfikowania i podsumowywania  rezultatów swoich eksperymentów i badań. Dzięki analizie statystycznej mogą oceniać wyniki swojej naukowej pracy, a także podejmować decyzje dotyczące nowych kierunków badań. Jest to niezwykle cenne, ponieważ takie analizy statystyczne kwestionują losowość uzyskanych w eksperymencie wyników. Daje to podstawę do oceny zjawiska na zasadzie formalnego i matematycznego opisu. Przykładem niech będzie naukowiec który chciał sprawdzić czy podanie leku rzeczywiście wpłynie na złagodzenie objawów depresji. W takim przypadku układ eksperymentu jest bardzo prosty.

Naukowiec losuje osoby z depresją i jednej grupie podaje swój lek, a drugiej grupie (grupie kontrolnej) podaje witaminę C. Po jakimś czasie obserwacji i zapisywania wyników zachowania się pacjentów może dokonać wyliczeń i na ich podstawie stwierdzić, że pacjenci w grupie leku uśmiechali się istotnie statystycznie częściej i dłużej, a także deklarowali więcej optymistycznych myśli niż badani z grupy której podano witaminę C. Na podstawie takiego układu badawczego można wykluczyć nieprawidłowości związane z selekcją obserwacji do badania i manipulowania lekarstwami. Wyniki analiz statystycznych w takim kontekście zwracają rzeczywiste wyniki, które korespondują z rzeczywistymi obserwacjami. Jest to wszystko niezwykle cenne, ponieważ pomaga w podejmowaniu rozsądnych decyzji, redukcji kosztów i strat wynikających ze źle ulokowanych zasobów ludzkich i finansowych.

Statystyka w biznesie

Szeroko pojęty biznes również korzysta z wynalazku jakim są analizy statystyczne. Firmy i instytucje posiadają coraz więcej danych o swoich klientach lub podopiecznych. Chyba najciekawsze w biznesie jest zagadnienie ryzyka kredytowego, które wyliczają banki na podstawie danych historycznych swoich klientów. Banki w dzisiejszych czasach mają ogrom danych na podstawie których mogą ograniczać ryzyko udzielenia kredytu klientowi, który może nie podołać z jego spłatą.

Dzięki narzędziom jakimi są analizy statystyczne, departamenty ryzyka kredytowego mogą wytwarzać algorytmy zwracające informacje o tym, czy dany klient przechodzi przez “SCORING”. Ocena scoringowa jest właśnie oceną ryzyka kredytowego. Dzięki informacjom o wieku, stanie cywilnym, miejscu zamieszkania, dochodowi, wykształceniu itp. algorytm statystyczny może zwrócić informacje dwojakiego rodzaju: dobry kredyt vs zły kredyt. Dzięki takiemu wynalazkowi banki mogą ograniczać straty oraz nie dawać pieniędzy ludziom którzy nie poradzą sobie z tego typu obciążeniem.

Świat biznesu bardzo szybko zauważył, że analizy statystyczne pozwalają zyskiwać przewagę konkurencyjną i są użyteczną formą gospodarowania zasobami i obsługą klienta. Gdyby zastanowić się nad tym, co dla świata biznesu jest najważniejsze, to chyba to, by móc rozwijać się i podejmować decyzje w “jako takiej” przewidywalnej przyszłości.  Tego typu spokojne dryfowanie na gospodarowanym rynku jest gwarancją rozwoju firm i przedsiębiorstw, a co za tym idzie, pracy dla ludzi i spokoju ich rodzin.

Podsumowując. Analizy statystyczne są cichą pracą przed ekranem komputera, ale implementacja wyników tych analiz w świecie rzeczywistym jest majstersztykiem na skalę świata. Warto o tym pamiętać kupując leki lub biorąc kredyt w banku.

Źródło: https://nauka.metodolog.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com