Co to jest Split paymant – podstawowe informacje

Wyłudzenia podatku VAT niestety zdarzają się w licznych przedsiębiorstwach. Nieuczciwe postępowanie to strata dla budżetu Państwa. Jednak dzięki przepisom, które obecnie obowiązują, istnieje skuteczna możliwość walki z nieuczciwymi praktykami. Wszystko dzięki mechanizmowi Split payment. Na czym on polega i dlaczego jest tak skuteczny? Na to odpowiadamy poniżej.

Czym jest Split payment? 

Split payment to pewnego rodzaju mechanizm, mający na celu skutecznie ograniczać oszustwa podatkowe, w szczególności wyłudzenia podatku VAT. Tłumacząc z angielskiego, split payment to mechanizm podzielonej płatności. Co to oznacza? Podczas każdej płatności podatnika środkami elektronicznymi następuje podział kwoty brutto na dwie części. Wygląda to tak, że kwota netto zostaje wydzielona i wpłacona na konto rozliczeniowe danego sprzedawcy. Z kolei kwota podatku będzie automatycznie przekazywana na specjalny rachunek bankowy przypisany do przedsiębiorcy. Rachunek ten nazywany jest rachunkiem VAT i jest on pod nadzorem Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, że jeżeli jako przedsiębiorstwo posiadamy więcej niż jedno konto bankowe, to do każdego firmowego rachunku bankowego zostaje wydzielony odrębny rachunek VAT.

Zalety mechanizmu podzielonej płatności

Oprócz tego, że split payment pomaga w ograniczeniu oszustw i wyłudzeń podatkowych, to dodatkowo mechanizm ten pozwala na uszczelnienie budżetu państwa oraz przyczynia się do jego wzrostu. Poza tym, przedsiębiorcy korzystający ze split paymentu, mogą liczyć na wcześniejszy zwrot podatku, który w takim wypadku wynosi 25 dni. Korzyści jest znacznie więcej, a między innymi:

  • możliwość odstąpienia od zasady solidarnej odpowiedzialności,
  • brak wykorzystywania podwyższonych odsetek z tytułu zaległości podatkowych w VAT,
  • zrezygnowanie z nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Z racji tego, że split payment nie jest obowiązkowy, przedsiębiorcy decydujący się na wprowadzenie tego sposobu rozliczenia mogą liczyć na pewne korzyści i udogodnienia. Ma to ich przede wszystkim zachęcić do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dlatego w przypadku błędu we wpłacie należnego podatku lub zwrocie nadwyżki podatku, przedsiębiorcy korzystają z przywileju, który daje im pewność, że nie zostaną oni obciążeni dodatkową opłatą za pomyłkę. Co więcej, w przypadku opóźnień w uregulowaniu należności z tytułu VAT, Ci którzy korzystają ze split paymentu, nie zostaną również obciążeni odsetkami w wysokości 150% w odniesieniu do stawki podatku, jak ma to miejsce w pozostałych przypadkach. Dodatkowo zwrot nadwyżki podatku VAT otrzymamy szybciej, gdyż już po 25 dniach, a nie jak standardowo do 60 dni.

Co jeszcze warto wiedzieć o split paymencie? 

Pamiętajmy, że na dedykowany rachunek VAT nie mogą być wpłacane inne należności jak tylko z tytułu:

  • podatku VAT,
  • podatku CIT oraz zaliczek już wpłaconych,
  • podatku PIT oraz zaliczek już wpłaconych,
  • należności celnych,

Dodatkowo na rachunek VAT mogą być wpłacane również składki zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne do ZUS. Co więcej, na ten rachunek można dokonać wpłaty podatku VAT z tytułu nabycia lub zwrotu towarów i usług. Warto również mieć na uwadze, że środki z rachunku VAT mogą również zostać przelane na rozliczeniowe konto bankowe przedsiębiorstwa. Jednak musimy określić konkretną kwotę oraz złożyć wniosek do odpowiednich organów podatkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ciągu 60 dni wyda decyzję odnośnie możliwości wypłaty środków z rachunku VAT na konto bankowe firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com