Organizacje w świecie VUCA

Wysoki poziom niepewności względem przyszłości w biznesie jest faktem. Pokazała to nie tylko pandemia korona wirusa, ale również wcześniejszy kryzys gospodarczy, którego doświadczyliśmy w 2008 roku. Jedną z koncepcji opisujących niepewność w biznesie jest VUCA. Czym ona jest? W jaki sposób możemy przygotować organizację do działania w świecie VUCA? 

Co oznacza VUCA? 

VUCA to skrót od Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność), Ambiguity (niejednoznaczność). Wymienione cztery pojęcia zostały po raz pierwszy zastosowane w 1987 roku w ramach koncepcji wojskowych do opisania sytuacji na świecie po zakończeniu zimnej wojny. Obecnie pojęcie to ma zastosowanie również w szeroko rozumianym działaniu strategicznym, co ma pomóc zapobiegać kryzysom (planowanie) lub uczyć organizacje, jak radzić sobie w wymagających sytuacjach wewnętrznych i zewnętrznych. VUCA można rozwinąć następująco:

  1. Volatility, czyli zmienność to jedna z podstaw, której możemy się spodziewać w teraźniejszym otoczeniu biznesowym. Oznacza to, że planowanie jest znacznie trudniejsze, gdyż okoliczności nieustannie się zmieniają. 
  2. Uncertainty. Niepewność w tym wypadku oznacza nieprzewidywalność, nieznajomość kontekstu wydarzeń, ich umiejscowienia w czasie i faktycznego wpływ na rzeczywistość. 
  3. Complexity. Jeśli szukamy słowa na określenie naszego świata, to z pewnością będzie to złożoność, która objawia się poprzez nadmiar dostępnych danych. Ogromnym wyzwaniem staje się wyłuskanie z nich tego, co ma faktyczne znaczenie. 
  4. Ambiguity. Niejednoznaczność w świecie VUCA oznacza, że zjawiska i relacje nie są tym, czym się wydają, możemy je różnorodnie interpretować i nie popełniać błędu. 

VUCA a organizacje

Podstawą świata VUCA jest nieustanna gotowość do zmian. A te możliwe są jedynie poprzez nieustanne uczenie się całej organizacji. Nie dotyczy to tylko osób na niższych stanowiskach czy tylko zarządu. Organizacja otwarta na zmiany wie, że transformacje są możliwe tylko wówczas, gdy zmieniają się ludzie w organizacji. W tym rozumieniu ciągłe uczenie się jest podstawą możliwości organizacji do ewolucji, rozwoju, transformacji, innowacji, czyli przetrwania i osiągania sukcesów w świecie VUCA. Istnieją 4 podstawowe sposoby na radzenie sobie z wyzwaniami w tych okolicznościach (sformułowania Boba Johansena):

  1. Vision (wizja) zamiast Volatility. Wizja działania organizacji pozwala nie tylko przetrwać burzliwych czasach, pozwala jej przetrwać występujące turbulencje.
  2. Understanding (zrozumienie) zamiast Uncertainty. Sprawna komunikacja, która wykracza poza typowe ramy biznesowe, daje większą szansę na realizację nakreślonej wcześniej wizji. 
  3. Clarity (jasność) zamiast Complexity. Można ją wprowadzić za pomocą odpowiednich, nowych procedur, które będą pomagać w doręczaniu członkom organizacji danych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. 
  4. Agility (zwinność) zamiast Ambiguity. Szybka adaptacja i przeprowadzanie zmian to podstawa, aby organizacje skutecznie działały w chaotycznym otoczeniu.

Ponadto w Impact prowadziliśmy szeroko zakrojone badania, w których wzięli udział liderzy ze wszystkich poziomów struktury organizacyjnej z różnorodnych firm o globalnym zasięgu. W ten sposób w 2014 roku opracowaliśmy Impact VUCA Model i kwestionariusz VUCA Q. Wyniki VUCA Q pozwalają określić, jak osoby reagują na pracę w środowisku VUCA. Na nasze reakcje mają wpływ zarówno naturalne preferencje jak i środowiskowe uwarunkowania, stąd też w VUCA Q nie prosimy respondentów o to, by próbowali udzielać odpowiedzi, abstrahując od ich obecnych wyzwań w pracy. Wręcz przeciwnie – prosimy o przywołanie jak najświeższych kwestii, z którymi ostatnio musieli sobie poradzić. Lepsze zrozumienie swoich reakcji na środowisko VUCA pozwala menedżerom na opracowanie indywidualnego planu działania, by osiągnąć swój maksymalny potencjał w złożonym, niepewnym, zmiennym i niejasnym środowisku. Model, na którym bazuje kwestionariusz VUCA Q, wyróżnia dwa wymiary:

  • Change (zmiana) – Stability (stabilizacja)
  • Independence (niezależność) – Interdependence (współzależność).

W Impact https://www.impactinternational.com/polska poprzez programy rozwojowe wspieramy organizacje w budowaniu kompetencji wychodzących naprzeciw wymaganiom świata VUCA. Programy tego typu pomagają skutecznie opracować strategii podnoszenia efektywności w świecie VUCA, ale również mogą dotyczyć stylów przywódczych i np. zwiększenia umiejętności i odwagi menedżerów do podejmowania działań w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Świat VUCA wbrew pozorom jest do okiełznania, ale wymaga to zmian w organizacji nastawionych na zakwestionowanie dotychczasowych metod i procedur, co wymaga czasu i zaangażowania wszystkich zainteresowanych. 

 

Polecamy:
Skuteczne poszukiwania pracowników na budowę – polecane sposoby
Jakie konto osobiste wybrać i czy warto sugerować się rankingami?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com