Okresowe przeglądy i legalizacja wag

Wagi pełnią istotną funkcję w wielu gałęziach przemysłu. Oczywiście najczęściej spotykamy je w sklepach. Niemniej jednak ich zastosowanie jest dużo szersze. Wśród urządzeń tego typu możemy wyróżnić wagi przemysłowe, samochodowe, laboratoryjne, medyczne czy w końcu domowe. Ich wspólną cechą jest najwyższa precyzja działania, jaką muszą się charakteryzować. Aby zachować tę dokładność, konieczne jest wzorcowanie, serwis oraz wreszcie legalizacja wag.

Czym jest wzorcowanie wagi?

Wzorcowanie wagi to proces na tyle skomplikowany, że do jego przeprowadzenia tworzone są specjalne laboratoria wzorcujące. Działają one w obrębie firm, które świadczą usługi związane z serwisem wag. Każde laboratorium musi uzyskać stosowną akredytację. Uprawnia ona do prowadzenia procesu wzorcowania. Samo wzorcowanie to tak naprawdę zespół działań, których celem jest wyznaczenie różnicy między wskazaniami przyrządu wzorcowego a sprawdzaną wagą. Działanie to pozwala ocenić skalę błędu, jaka występuje w danym urządzeniu pomiarowym.

Proces wzorcowania przeprowadza się w przypadku wszystkich typów wag. Począwszy od laboratoryjnych, a na przemysłowych kończąc. Efektem wzorcowania ma być uzyskanie możliwie największej dokładności danego urządzenia. Po zakończeniu całego procesu nadawane jest świadectwo wzorcowania. Potwierdza ono zgodność wskazań danego urządzenia z normą PN/EN IZO/IEC 17025:2005. Świadectwo powinno zawierać:

 •         Wyniki wzorcowania
 •         Niepewność pomiaru, która jest szacowania według normy EA-4/02
 •         Potwierdzenie zachowania tzw. spójności pomiarowej

Czym jest legalizacja wagi?

Legalizacja wagi jest procesem, w trakcie którego wykwalifikowana firma sprawdza i kalibruje urządzenie. Ponadto w trakcie legalizacji mogą być wykonywane dodatkowe czynności jak na przykład zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą specjalnej farby. W trakcie legalizacji wykwalifikowana firma wymienia podzespoły, których zużycie jest ponadnormatywne. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko późniejszej awarii. Wymiana obejmuje również te podzespoły, które jeszcze przez jakiś czas mogłyby funkcjonować, ale nie dają gwarancji niezawodności do czasu kolejnej legalizacji.

Na czym polega serwis wag?

Serwis wag jest pojęciem dość szerokim. Obejmuje ono zarówno naprawy mechaniczne, jak również serwis elektroniki wagowej. Firma wykonująca serwis wag musi posiadać specjalistyczny sprzęt, który pozwala nie tylko na wykrycie usterki, ale także jej naprawę. Sprzęt wykorzystywany przez firmy serwisujące wagi to m.in.:

 •         Multimetr cyfrowy
 •         Oscyloskop
 •         Programator pamięci
 •         Megaomomierz indukcyjny

Jeżeli chodzi o zakres prac serwisowych, to obejmuje on przede wszystkim:

 •         Naprawę siłowników
 •         Kompensację temperaturową
 •         Wymianę tensometrów
 •         Naprawę oraz programowanie modułów wagowych
 •         Mycie wag pod ciśnieniem
 •         Konserwację konstrukcji
 •         Prace na platformach wagowych
 •         Usuwanie wody z fundamentów wag samochodowych oraz kolejowych

Wszystkie wymienione wyżej usługi obejmuje oferta pcm.pomorskie.pl. Ponadto Pomorskie Centrum Technologii posiada szeroki asortyment wag oraz innych przyrządów do pomiaru, które każdego dnia wysyłane są do odbiorców na terenie całej Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com