Odszkodowanie zdrowotne po wypadku komunikacyjnym – co to jest i jak ubiegać się o zwrot kosztów?

Uszkodzone samochody po wypadku

Odszkodowanie dotyczące kosztów naprawy auta po wypadku samochodowym można uzyskać w ramach ubezpieczenia OC (od sprawcy szkody) lub AC. Co natomiast z ochroną kierowcy i pasażerów ? Aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów, a po poważnym wypadku uzyskać odszkodowanie za utratę zdrowia, warto rozważyć zakup ubezpieczenia NNW KiP.

Z tekstu dowiesz się:

 • czym jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – w tym Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
 • na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia, aby uzyskać odszkodowanie po wypadku,
 • jak wygląda zgłoszenie zdarzenia u ubezpieczyciela,
 • jakie jeszcze odszkodowanie za utratę zdrowia można uzyskać w ramach tego ubezpieczenia.

Choć nie możesz przewidzieć wypadków, jesteś w stanie zawczasu odpowiednio zabezpieczyć się przed ich skutkami finansowymi. Po zdarzeniach drogowych bardzo pomocne może się okazać ubezpieczenie NNWKiP. Sprawdź, na czym ono polega i przekonaj się, dlaczego warto wybrać ubezpieczenie ERGO Hestia.

Ubezpieczenie NNW– co to jest?

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozwala otrzymać pomoc finansową w razie doznania uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, a nawet w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

NNWKiP działa zarówno w trakcie wypadków czy kolizji, jak również w innych sytuacjach, w których jest użytkowany pojazd, np.:

 • wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego,
 • tankowanie auta,
 • załadunek bagażnika.

Ochroną ubezpieczenia NNWKiP może być objęty kierowca pojazdu oraz wszyscy pasażerowie. .

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów – na czym polega wypłata odszkodowania?

Aby wiedzieć, jaka może być wysokość odszkodowania, warto zwrócić uwagę na dwie najważniejsze kwestie już na etapie wyboru ubezpieczenia – wysokości sumy ubezpieczenia (SU) oraz wysokości świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu:

 • Suma ubezpieczenia

W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeń i pakietu ubezpieczenia, wysokość SU dla jednej osoby może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

Informacje na temat ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu powinny się znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Należy  zwrócić uwagę na tabele dołączone do OWU, które określają procent uszczerbku (i tym samym wysokość świadczenia) dla poszczególnych urazów.

 Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym – zgłoszenie zdarzenia

Jeśli masz wykupione ubezpieczenie NNWKiP, powinieneś niezwłocznie po zdarzeniu poinformować o nim ubezpieczyciela. Będziesz także musiał dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku o wypłatę odszkodowania. Będą to m.in.:

 • diagnozy lekarskie,
 • dokumenty stwierdzające przyczyny wypadku i zakres udzielanej pomocy,
 • rachunki za opłaconą pomoc medyczną.

Stopień uszczerbku na zdrowiu będzie ustalany przez lekarza orzecznika powoływanego przez ubezpieczyciela, na podstawie badania oraz dostarczonej przez Ciebie dokumentacji medycznej.  W przypadku ubezpieczenia na podstawie OWU zawierających tabelę określającą procent uszczerbku  komisja lekarska nie jest wymagana.

Odszkodowanie za utratę zdrowia – w jakich jeszcze sytuacjach będzie wypłacane świadczenie?

Ubezpieczenie NNW (w tym NNWKiP) pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko za uszczerbek na zdrowiu. W przypadku ubezpieczenia ERGO Hestii NNW pozwala także na wypłatę:

 • zasiłku dziennego z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki,
 • zwrotu kosztów leczenia na terenie Polski ustalanego na podstawie rachunków ,
 • zwrotu kosztów dodatkowych badań lekarskich zleconych przez ubezpieczyciela,
 • jednorazowego świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego.

NNW kierowcy i pasażerów to ubezpieczenie, którego zakup warto rozważyć, jeśli często podróżujesz samochodem. Zabezpieczy on nie tylko Ciebie, ale też wszystkich pasażerów. Pamiętaj również, że ubezpieczenie NNW KiP w ERGO Hestii to nie tylko zdarzenia związane z prowadzeniem pojazdu, ale również z jego bezpośrednią obsługą.

Niniejsza informacja jest materiałem marketingowym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń  ERGO Hestia SA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com