Odszkodowania dla pracowników – podstawowe informacje

Rekompensata dla pracowników zapewnia świadczenia pracownikom, którzy doznali obrażeń w miejscu pracy lub cierpią na chorobę lub niepełnosprawność spowodowaną lub pogarszającą się z powodu warunków pracy. Większość pracodawców jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia od odszkodowań pracowniczych, bez względu czy chodzi o wypadek za granicą odszkodowanie czy w kraju.

Przepisy dotyczące odszkodowań dla pracowników różnią się w zależności od kraju i mogą być bardzo skomplikowane. Ten artykuł informacyjny został opracowany, aby pomóc Ci w zapoznaniu się z podstawowymi prawami w systemie wynagrodzeń pracowników, abyś mógł być dla siebie adwokatem lub wiedzieć, gdzie zwrócić się o pomoc (zdecydowanie polecamy tę drugą opcję).

Jeśli doznałem obrażeń w pracy, czy mogę wybrać odszkodowanie dla pracowników i pozwać mojego pracodawcę?

Odszkodowania dla pracowników są zwykle jedynym środkiem zaradczym dla poszkodowanych pracowników; pracownik objęty rekompensatą pracowniczą zwykle nie może pozwać pracodawcy do sądu.

Czy moja rana jest objęta ubezpieczeniem, nawet jeśli to moja wina?

Rekompensata pracownicza to bezbłędny system zaprojektowany w celu zrównoważenia praw pracownika i pracodawcy. Ponieważ pracownik rezygnuje z prawa do pozwania swojego pracodawcy, pracodawca musi zapewnić pracownikom świadczenia kompensacyjne niezależnie od winy.

Co się stanie, jeśli mój pracodawca traktuje mnie gorzej, ponieważ zostałem ranny w pracy lub dlatego, że złożyłem wniosek o odszkodowanie dla pracownika?

Twój pracodawca nie może dyskryminować Cię ani podejmować działań odwetowych z powodu:

  • urazu związanego z pracą
  • złożenia roszczenia odszkodowawczego.

Jeśli Twój pracodawca dyskryminuje Cię lub odwet, w tym grozi pożarem, nęka Cię lub zastrasza, powinieneś skontaktować się z prawnikiem lub związkiem zawodowym. Masz rok od daty dyskryminacji lub odwetu na wniesienie roszczenia o dyskryminację.

Jakie świadczenia mogę uzyskać poprzez odszkodowanie dla pracowników?

Opieka medyczna – uzasadnione wydatki medyczne związane z obrażeniami.
Tymczasowa niezdolność do pracy – wypłaty rekompensujące utracone zarobki podczas powrotu do zdrowia.
Trwała niepełnosprawność – Płatności w celu zrekompensowania niezdolności do uczestnictwa w ogólnej sile roboczej, jeśli nie dokonano pełnego wyzdrowienia.
Rehabilitacja zawodowa – Możesz mieć prawo do „kuponu” na przekwalifikowanie związane z edukacją lub doskonalenie umiejętności, ważne w akredytowanych szkołach.
Świadczenia z tytułu śmierci – wypłaty dla rodziny lub osób pozostających na utrzymaniu pracownika, który umiera z powodu obrażeń związanych z pracą.

Uwaga: świadczenia z tytułu rekompensat dla pracowników zasadniczo nie podlegają podatkowi dochodowemu.

Czy moje świadczenia są inne, jeśli jestem w związku?

Twój związek może wynegocjować dodatkowe świadczenia medyczne i rentowe. Porozmawiaj z przedstawicielem związku na temat korzyści dostępnych w ramach układu zbiorowego pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com