Odbiór robót budowlanych – co warto wiedzieć?

Każdy odbiór – z punktu widzenia inwestora – jest kluczowym etapem budowy. Dzięki niemu można bowiem kontrolować zgodność prac z określonymi wcześniej wymogami, a także – w razie potrzeby – dokonać pewnych korekt. Co więc należy wiedzieć o odbiorach budowlanych?

Umowa z firmą wykonawczą i odbiory etapowe

To, jak często odbiory etapowe mają się odbywać, powinna precyzować umowa inwestora z firmą wykonawczą, czyniąc w ten sposób obopólną współpracę przejrzystą, dając inwestorowi skuteczne narzędzia kontroli nad jakością prac, terminów itd. Odbiór etapowy to również etapowe wynagrodzenie firmy wykonawczej, następujące dopiero po podpisaniu protokołu, a więc dopiero po wykonanej pracy. Co oznacza tu „wykonana praca”? Najważniejsze kryteria to:

 • prawidłowość przeprowadzonych robót;
 • brak uchybień, awarii, usterek itp. (jeżeli te zostaną stwierdzone, odbioru dokonuje się dopiero po ich wyeliminowaniu).

Procedurę odbioru etapowego powtarza się w ilości zawartej w umowie aż do odbioru końcowego.

Odbiór końcowy

Koniec budowy musi zostać zgłoszony odpowiedniemu organowi nadzorczemu. Należy złożyć tam dziennik budowy (wraz z potrzebnymi zaświadczeniami ze strony kierownika budowy), potwierdzając w ten sposób zgodność prac z projektem, wymogami itd. Do tego należy zgłosić również wszystkie zmiany wprowadzone do projektu już na etapie budowy (pamiętając oczywiście, że te muszą podlegać uprzedniej akceptacji ze strony organu zezwalającego na budowę). I wreszcie należy złożyć mapę geodezyjną, dokonać odbioru kominiarskiego, sporządzić protokół przyłączeń czy protokół instalacji.

Po tym wszystkim organ nadzorczy ma 3 tygodnie na zgłoszenie zastrzeżeń. Jeżeli takowe się nie pojawią, inwestor może zacząć korzystać z ukończonego obiektu (zakładając, że nie jest to obiekt wymagający dodatkowych pozwoleń).

Nie tylko odbiór

Aby jednak prace budowlane przebiegały w sposób prawidłowy, ważna jest nie tylko kwestia odbiorów etapowych, ale także, a właściwie przede wszystkim kwestia zachowania przepisów BHP przez firmę wykonawczą. Musi ona między innymi:

 • zapewniać właściwy nadzór nad swoimi pracownikami (obejmujący również wydawanie jasnych i zrozumiałych poleceń przez ich przełożonych);
 • dysponować odpowiednim wyposażeniem (w tym ubraniami ochronnymi);
 • odpowiadać nie tylko za zachowanie przepisów BHP przez swoich pracowników, ale także – jeżeli taka współpraca zachodzi – przez firmy podwykonawcze;
 • zadbać o wszystkie zabezpieczenia przed upadkiem dla pracowników pracujących na wysokościach;
 • zadbać o dobre wykonanie rusztowań;
 • zadbać o dobre umocowanie skarp wykopów;
 • zachować wszystkie standardy w zakresie wykorzystywania urządzeń podnośnikowych czy transportu;
 • zapewnić właściwy dobór narzędzi i maszyn do realizowanych prac;
 • i tak dalej.

Widać więc, że – będąc inwestorem – powinniśmy szukać profesjonalnej firmy wykonawczej, bo tylko wtedy odbiór prac będzie szybki i prawidłowy, przepisy BHP będą wzorowo zachowywane, a tym samym przyszli mieszkańcy budowanego bloku czy przyszli pracownicy budowanego obiektu firmowego będą mieli zagwarantowane bezpieczeństwo.

Sprawdź również na czym polega proces inwestycyjny w nieruchomościach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com