Ochrona danych wg. rodo – o najważniejszych kwestiach rozmawiamy z niezależnym ekspertem

W maju 2018 r. wprowadzenie rodo spowodowało jedną z największych zmian w prawodawstwie dotyczącym prywatności w historii Europy. PolskiBiznes.info rozmawiał z Maciejem Tomczykiem, doświadczonym niezależnym radcą prawnym i ekspertem ds. rodo, aby uzyskać jego spojrzenie na prawne implikacje tej ustawy i dowiedzieć się więcej o tym, na co trzeba zwrócić uwagę w tej kwestii.

Jakie dane są chronione przez rodo?

Wszelkie dane, które mogą prowadzić do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby, są chronione przez rodo.

W rozporządzeniu dane osobowe są scharakteryzowane jako każda informacja identyfikująca jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby. Być może zaskakujące dla niektórych dane identyfikujące mogą sięgać aż do identyfikatorów internetowych (takich jak adresy IP) i danych lokalizacyjnych (takich jak GPS). Ochrona danych w świetle rodo jest naprawdę dalekosiężna.

Ponadto wrażliwe dane osobowe to podkategoria odnosząca się do danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje wymagają silniejszych podstaw do przetwarzania wrażliwych danych osobowych.

Czy dotyczy to zarówno danych drukowanych, jak i cyfrowych?

Tak, ochrona danych dotyczy wszystkich danych przechowywanych przez firmę, a technologia zapewnia szereg korzyści, które pomagają w zabezpieczeniu informacji. Dzięki migracji niektórych dokumentów fizycznych do formatu cyfrowego firmom łatwiej jest budować zasady, które zapewniają zgodność, poprzez ochronę hasłem, zarządzanie kontrolą dostępu, bezpieczne etykietowanie lub niezawodne śledzenie. Skuteczny system zarządzania dokumentami może być tutaj nieoceniony, aczkolwiek tradycyjne meble metalowe też nadal są bardzo pomocne. Te bardzo dobrej jakości i zgodne z wymogami rodo można znaleźć tutaj.

Zmniejszenie ilości papierowych zapisów, które mogą być w firmie, jest również ogólnie pozytywnym krokiem w kierunku zgodności z rodo. Już powszechnie uznaje się, że błąd ludzki jest głównym winowajcą, jeśli chodzi o naruszenia bezpieczeństwa danych, więc opłaca się, aby firmy wprowadziły dostępne cyfrowe procesy, które mogą zminimalizować ten problem.

Dane cyfrowe mają także kluczową przewagę nad fizyczną, ponieważ mogą być chronione za pomocą szyfrowania. Jeśli jednak nie ma możliwości ich przeniesienia meble metalowe są absolutną koniecznością.

Co to jest szyfrowanie i jakie są jego zalety dla firm?

Jednym z kluczowych elementów rodo jest zapewnienie, że organizacje podejmują odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych. Szyfrowanie wykorzystuje złożoną matematykę do renderowania danych nieczytelnych dla każdego, bez kluczy do ich odkodowania i może prowadzić do obniżenia wysokości grzywien w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. To również minimalizuje wcześniej omówione ryzyko związane z błędem człowieka.

Polecamy:
Monitoring GPS jako narzędzie do monitorowania techniki jazdy kierowców – ecodriving

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com