Obsługa firm w zakresie BHP

Wyniki działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2016 mówią o około 80 tys. kontroli, które zostały przeprowadzone w zakładach pracy na terenie całego kraju. Równie aktywnie działają kontrolerzy z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli SANEPID-u. Kontrole mają jeden, podstawowy cel. Jest nim sprawdzenie, czy i w jaki sposób pracodawca realizuje obowiązki związane z ochroną życia i zdrowia pracowników, które nakłada na niego prawo.

Każdy pracodawca jest zobligowany do posiadania tzw. służby BHP. Zadania służby BHP można powierzyć zewnętrznym firmom, a więc specjalistom spoza zakładu pracy. Działają oni na zasadach outsourcingu. Jest to coraz bardziej popularne wśród pracodawców rozwiązanie, które jest zgodne z Kodeksem Pracy i przepisami w zakresie BHP.

Jakie korzyści przynosi outsourcing?

Zewnętrzne firmy realizują wszelkie zadania wynikające z aktualnych przepisów. Do podstawowych usług należy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie obowiązujących norm i zasad BHP. Zewnętrzna firma przeprowadza okresowe przeglądy stanu BHP w danym przedsiębiorstwie. Służy pomocą w przygotowaniu odpowiedzi na nakazy, zakazy i wszelkie wystąpienia inspektorów PIP, SANEPIDU oraz UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). W ramach obsługi przygotowywane są również i przeprowadzane wszystkie niezbędne szkolenia BHP, zarówno wstępne, jak i okresowe. W razie wypadku przedsiębiorstwo może liczyć na rzetelnie i sprawnie przeprowadzone postępowanie powypadkowe. Firma zewnętrzna zajmuje się także opracowaniem ocen ryzyka zawodowego i instrukcji stanowiskowych, bierze udział w odbiorach budowlanych oraz wykonuje wszelkie czynności w ramach służby BHP w firmie.

Stała współpraca albo jednorazowe zlecenie

Skorzystanie z usług firmy zewnętrznej w zakresie BHP może oznaczać stałą współpracę albo jednorazowe zlecenie. Stała współpraca to niezwykle korzystne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa. Oznacza, bowiem kompleksowość usług. Wszystkie zadania dotyczące BHP zostają przekazane usługodawcy, a właściciel przedsiębiorstwa i osoby nim zarządzające mogą spać spokojnie. Firma zewnętrza dba zarówno o terminowość szkoleń, jak i prawidłowo prowadzoną dokumentację. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami w dziedzinie BHP, śledzi zachodzące zmiany i natychmiast wdraża je w przedsiębiorstwie. Dzięki temu nie jest ono narażone na kary i upomnienia związane z nieprzestrzeganiem przepisów.

Inną, ciekawą opcją jest jednorazowa współpraca na zasadzie zlecenia. Można w ten sposób sprawdzić, jak działa firma i jak wygląda współpraca z nią. Wystarczy wybrać usługę, która nas interesuje np. przeszkolenie nowozatrudnionego pracownika.

Dlaczego warto?

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle istotne dla każdego zakładu. Chodzi nie tylko spełnianie określonych standardów i norm, a co za tym idzie, brak problemów w przypadku kontroli. Najważniejszy jest wzrost świadomości i wiedzy pracowników. Zdarza się, że pracownicy traktują kwestie bezpieczeństwa nonszalancko, a sami pracodawcy nie przykładają zbyt wielkiej wagi do odpowiednich warunków pracy. Efektem są liczne wypadki na stanowiskach pracy, które można łatwo wyeliminować wdrażając odpowiednie przepisy i zasady. Osoba z zewnątrz patrzy obiektywnym okiem na to, co dzieje się w firmie w kwestii bezpieczeństwa. Jest w stanie znaleźć słabe punkty i potencjalne przyczyny wypadków w pracy. To swego rodzaju strażnik bezpieczeństwa.

Jak wygląda początek współpracy?

Współpracę z firmą zewnętrzną warto rozpocząć od audytu stanowisk pracy oraz całej dokumentacji dotyczącej BHP. Na podstawie takiej kontroli proponowane są określone zalecenia i przygotowywane są brakujące dokumenty. Kolejny krok to przeprowadzenie szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników. Oczywiście, jeżeli pracodawca dopełnił już obowiązku organizacji szkoleń, nie są one konieczne, ale wciąż są wskazane. Firma może mieć dzięki temu pewność, że wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Następnie firma na bieżąco kontroluje bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Może szybko reagować na zachodzące zmiany i nieprzewidziane sytuacje.

obsługa bhp firm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com