Obowiązkowe ubrania robocze – co mówi o tym kodeks pracy?

Ubrania robocze to standard w wielu zakładach pracy. Choć pracownicy biurowi mogą ubierać się niemal dowolnie, oczywiście z zachowaniem dress code’u, pracownicy magazynów, zakładów produkcyjnych oraz innych miejsc powinni mieć na sobie ubrania robocze. Co więcej, musi o nie zadbać nie pracownik, a pracodawca.

Ubrania robocze potrzebne są przede wszystkim w tych zakładach pracy, gdzie wykonywanie obowiązków zawodowych związane jest z narażeniem własnej odzieży na zniszczenia, zabrudzenia czy uszkodzenia. Odzież robocza jest również niezbędna ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Ubrania, a także buty robocze musimy otrzymać od pracodawcy już pierwszego dnia wykonywania obowiązków zawodowych. Jeśli pracownik nie otrzyma roboczej odzieży ani obuwia, ma prawo odmówić wykonywania obowiązków zawodowych, a pracodawca nie może wyciągnąć wobec niego żadnych konsekwencji. Naruszyłby bowiem w ten sposób przepisy kodeksu pracy.

Warto sprawdzać wewnętrzne regulaminy firmy

O tym czy pracownicy mają do dyspozycji ubrania, sandały robocze, a także inne środki ochrony osobistej, można zwykle przeczytać w wewnętrznych regulaminach każdego zakładu pracy. Trzeba się do ich wymogów stosować, ale oczywiście musimy mieć także świadomość, że w takim regulaminie nie mogą znajdować się zapisy sprzeczne z przepisami prawa pracy. Przepisy kodeksu pracy są nadrzędne do każdego wewnątrzzakładowego regulaminu. W niektórych firmach pracownicy dopuszczeni są do pracy we własnych ubraniach, wtedy jednak przysługuje im ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą. Wydają bowiem środki z własnej kieszeni na ubrania, które niszczą się w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.

Praca w warunkach trudnych i uciążliwych

Możliwość pracy we własnych ubraniach nie jest jednak dostępna dla wszystkich pracowników. Osoby, które zajmują się praca przy maszynach i ciężkich urządzeniach, osoby pracujące na wysokościach, pracownicy zakładów chemicznych czy chłodni, a także przemysłu spożywczego, muszą być wyposażeni we wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej. W takich miejscach nie chodzi bowiem jedynie o ochronę naszego prywatnego ubrania przed zniszczeniem, ale również o zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pracy w trudnych warunkach. Poza odzieżą czy obuwiem niezbędne są też inne formy ochrony, jak rękawiczki, maski na twarz, okulary, gogle czy inne elementy, bez których wykonywanie pracy pociągałoby za sobą narażenie na szwank zdrowia, a w niektórych wypadkach także życia. Każdy pracownik, który wykonuje pracę w trudnych warunkach, powinien zawsze być świadomy swoich praw i wiedzieć, czego ma prawo oczekiwać od swojego pracodawcy. Odmowa wykonywania obowiązków w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni pracownikom środków ochrony, nie może być w żadnym razie podstawą do zwolnienia czy stosowania wobec podwładnych jakichkolwiek sankcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com