Obligacje korporacyjne – co to jest, jak kupić, jak zarabiać?

Inwestorzy poszukują ciągle nowych sposobów, aby efektywnie zarabiać, nie tracąc przy tym zbyt wiele ze swojego kapitału. Niepewny rynek finansowy sprawia, że trzeba dywersyfikować portfel inwestycyjny, a jednym ze sposobów na to jest inwestowanie w obligacje korporacyjne.

Co to są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne, nazywane również obligacjami przedsiębiorstw, to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Uproszczając, jest to dokument, w którym emitent (czyli spółka) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (osoby, która wykupiła papiery wartościowe i występuje w roli „pożyczkodawcy”) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń. Jak to wygląda w praktyce?

Obligacje korporacyjne mogą emitować spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Robią to po to, aby uzyskać kapitał potrzebny dla przyszłych inwestycji. Inwestorzy indywidualni mogą wykupić obligacje, wspomagając tym samym finansowo spółki. I teraz w zależności od rodzaju obligacji, spółki po terminie wykupu muszą zwrócić cały kapitał początkowy oraz należne odsetki lub w określonych odstępach czasu wypłacają odsetki, a po terminie wykupu zwracają całość wpłaconych przez inwestora pieniędzy.

Podsumowując: dla przedsiębiorstw jest to doskonała alternatywa dla kredytu bankowego, natomiast inwestorzy zarabiają na odsetkach wynikających z ustalonego oprocentowania obligacji. A bardziej szczegółowe informacje dotyczące obligacji korporacyjnych można znaleźć m. in. na tej stronie: http://bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/.

Jak kupić papiery dłużne przedsiębiorstw?

Jeszcze parę lat temu inwestorzy indywidualni nie mieli możliwości wykupu obligacji korporacyjnych, ponieważ możliwe to było wyłącznie na rynku pierwotnym, gdzie kapitał początkowy przerastał ich możliwości. Dziś jednak są dwie opcje.

Pierwsza z nich, to oczywiście inwestowanie na rynku pierwotnym. W tym wypadku inwestor wykupuje obligacje bezpośrednio od emitenta w wyniku publicznej lub prywatnej emisji obligacji.

Ale jest jeszcze druga możliwość – inwestowanie na rynku wtórnym Catalyst. Na Catalyst inwestować może praktycznie każdy, ponieważ kapitał początkowy może wynosić nawet 100 zł. Aby jednak inwestowanie w obligacje korporacyjne było efektywne, kwota początkowa musi być o wiele wyższa. Tym rynek wtórny różni się od pierwotnego, że można dowolnie handlować obligacjami, czyli sprzedawać je innym inwestorom przed terminem wykupu.

Jak zarabiać na obligacjach korporacyjnych?

Każde obligacje korporacyjne posiadają ustalone oprocentowanie i zarabia się na odsetkach, które są z tego tytułu wypłacane. I tutaj inwestor znowu ma dwie możliwości.

Może zainwestować w papiery dłużne nowych przedsiębiorstw lub w obligacje spółek o niestabilnej kondycji finansowej. W tym wypadku ryzyko niepowodzenia inwestycji jest o wiele wyższe, jednak potencjalny zysk jest też bardziej atrakcyjny, ponieważ takie przedsiębiorstwa, by zachęcić do wykupu ich obligacji, muszą zaproponować wyższe oprocentowanie. Jednak w przypadku, gdy spółka okaże się niewypłacalna i ogłosi upadłość, może okazać się, że inwestor nie odzyska już kapitału.

Osoby, którym nie zależy na wysokim zysku, a chcą jedynie zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny i zapewnić sobie stały, regularny przychód, mogą inwestować w obligacje korporacyjne przedsiębiorstw o pewnej kondycji finansowej. W tym wypadku oprocentowanie, a więc zysk, jest o wiele niższe, ale też ryzyko jest minimalne.

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na wykupienie obligacji korporacyjnych. Biorąc pod uwagę inne produkty finansowe, jest to stosunkowo bezpieczny sposób na zarabianie, obarczony niskim ryzykiem. Warto o nich pomyśleć, choćby po to, aby zróżnicować swoje działania na giełdzie i zapewnić sobie stabilny przychód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com