NX CAD: Upraszczanie złożenia

Oprogramowanie NX firmy Siemens jest potężną platformą integrującą w jednym środowisku wiele narzędzi wspomagających projektowanie, wytwarzanie oraz analizy i symulacje inżynierskie. NX CAD umożliwia swoim użytkownikom m.in. sprawną i wydajną pracę ze złożeniami części, nawet tymi zawierającymi tysiące komponentów. Możliwe jest to dzięki zoptymalizowanym wewnętrznym algorytmom oraz funkcjom pozwalającym na zmniejszenie obciążenia używanej stacji roboczej. Jednym z takich narzędzi jest polecenie służące do upraszczania złożeń.

Nowe okno dialogowe

Polecenie Uprość złożenie (Simplify Assembly) jest zapewne znane dotychczasowym użytkownikom NX CAD, jednak w najnowszej aktualizacji programu (Seria 1953) zyskało ono zupełnie nowy interfejs, szybszy w działaniu i bardziej przyjazny użytkownikowi. Dotychczasowa, wieloetapowa struktura kreatora została zastąpiona przejrzystym oknem dialogowym z łatwo dostępnymi opcjami.

Upraszczanie z wykorzystaniem reguł

Nowa funkcja upraszczania złożeń umożliwia łatwe utworzenie oddzielnego pliku części, zawierającego geometrię całego złożenia lub jego wybranego fragmentu, w formie jednego lub więcej obiektu bryłowego. Wyodrębniona w ten sposób geometria może być dodatkowo uproszczona poprzez usunięcie cech szczegółowych. Cały proces jest łatwy do wykonania dzięki wbudowanym w polecenie regułom zaznaczania obiektów i cech.

Reguły uwzględniania obiektów pozwalają na szybkie wskazywanie obiektów mających tworzyć uproszczony model złożenia. Automatycznie mogą zostać usunięte wszystkie komponenty wewnętrzne oraz części małe, niespełniające zadanego warunku rozmiarowego. Obiekty stykające się ze sobą mogą zostać połączone w jedną całość.

Z kolei reguły upraszczania obiektu umożliwiają łatwe zaznaczenie do usunięcia ścianek cech szczegółowych, takich jak otwory i zaokrąglenia. W tym przypadku również można skorzystać z odpowiednich warunków wymiarowych, jakie muszą spełniać usuwane ścianki obiektu. Pozwala to na szybkie wykrywanie i usuwanie małych cech we wszystkich obiektach tworzonego uproszczenia.

Korzystanie z wyjątków

Oczywiście poza wykorzystaniem reguł możliwe jest manualne wskazywanie zarówno obiektów jak i ścianek do usunięcia, aby uzyskać wymagany stopień uproszczenia geometrii. Opcja dodawania wyjątków pozwala na wykluczenie wskazanych obiektów spod działania ustalonych reguł. Dzięki połączeniu w jednym oknie dialogowym wielu różnych narzędzi edycyjnych, zarówno automatycznych jak i manualnych, praca podczas upraszczania złożeń jest znacznie szybsza i łatwiejsza niż dotychczas.

Wykorzystanie uproszczeń

Uproszczenia złożeń wykonane przedstawioną funkcją mogą stanowić obiekty zastępujące wybrane podzespoły złożenia, gdy nie ma już potrzeby ingerowania w ich zawartość, przez co można znacznie zmniejszyć liczbę obiektów wczytywanych do pamięci komputera podczas pracy w kontekście dużego złożenia. Poza tym takie uproszczenia geometrii pozwalają na udostępnianie na zewnątrz modeli produktów z jednoczesną ochroną wewnętrznego „know-how” , wykorzystanego podczas etapu ich projektowania. Funkcja Uproszczenia złożenia wymaga licencji Advanced Assemblies.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GMSystem, dystrybutorem oprogramowania NX CAM i NX CAD.

Polecamy:
Markizy, żaluzje, rolety – przegląd oferty systemysurma.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com