Nowoczesne doradztwo inwestycyjne to nie tylko porady i przygotowanie strategii

Efektywne inwestowanie kapitału w dzisiejszych realiach nie należy do zadań łatwych. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo niskim oprocentowaniem standardowych narzędzi, które w założeniu mają służyć klientom do powiększania swoich oszczędności. Lokaty bankowe bardzo często nie są obecnie w stanie nawet zrównoważyć inflacji. Niewiele lepiej prezentują się obligacje skarbowe. Z drugiej strony, liczne i poważne wahania na globalnych rynkach finansowych powoduje, że lokowanie kapitału chociażby w fundusze inwestycyjne wymaga sporej wiedzy i dokładnego rozeznania, jeżeli chcemy zarobić na naszej inwestycji.

Czy więc w takiej sytuacji konsument jest skazany na przysłowiowe odkładanie do skarpety? W żadnym wypadku. Warto przecież pamiętać, że w procesie inwestycyjnym możemy korzystać z pomocy fachowców wyposażonych w specjalistyczną wiedzę.

Doradztwo inwestycyjne i jego zalety

Na czym właściwie polega doradztwo inwestycyjne? Praktyka pokazuje, iż klienci są przeświadczeni, że ten specyficzny rodzaj usług jest niejako z definicji przeznaczony wyłącznie dla najbardziej zamożnych inwestorów. Nie jest to rzecz jasna przekonanie zasadne. Dobre doradztwo inwestycyjne ma na celu przede wszystkim:

  • Określenie profilu inwestycyjnego klienta, łącznie z dokładnym oszacowaniem np. ryzyka inwestycyjnego, jakie klient jest w stanie podjąć
  • Dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnych predyspozycji klienta
  • Wskazanie klientowi konkretnych instrumentów finansowych, w tym także precyzyjne objaśnienie specyfiki oraz mechanizmu działania każdego spośród nich
  • Udzielenie klientowi ogólnej informacji na temat efektywnego inwestowania kapitału w różne rodzaje aktywów 
  • Udzielenie klientowi precyzyjnych porad i wskazówek w zakresie np. metod skutecznej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Dopiero doradztwo inwestycyjne zawierające w odpowiednio rozwiniętej formie wszystkie wymienione elementy może być traktowane jako usługa kompleksowa. Niestety, nawet w tej sytuacji klient nierzadko może ponosić straty. Wynika to po prostu z aktualnych realiów na rynkach finansowych. Zmienność jest tak duża, że nawet dobrze przygotowana strategia inwestycyjna może okresowo przynosić straty. Z tego powodu wielu początkujących inwestorów przedwcześnie decyduje się na znaczące zmiany w swoim portfelu inwestycyjnym lub też po prostu dokonuje tych zmian w sposób nieumiejętny.

Warto jednak zaznaczyć, że nowoczesne doradztwo inwestycyjne jest w stanie zredukować do minimum również ryzyko wiążące się ze zmiennością na rynkach oraz niedostatecznym przygotowaniem teoretycznym inwestora. Jest to możliwe oczywiście dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, które rewolucjonizują mechanizm doradztwa inwestycyjnego, wprowadzając do niego zupełnie nowe elementy o znaczeniu niebagatelnym z perspektywy interesów klienta.

Doradztwo inwestycyjne Vienna Life

Vienna Insurance Group jest jednym z najbardziej renomowanych towarzystw inwestycyjnych obecnych na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie oraz wysokie stopy zwrotu świetnie zarządzanych funduszy otwartych oraz funduszy zamkniętych to jednak jeszcze nie wszystko. Vienna Life niemal od początków swojego istnienia była podmiotem nie tylko oferującym usługi inwestycyjne w najwyższym standardzie, lecz również wyznaczającym nowe trendy dla całej branży.

Nie inaczej przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o doradztwo inwestycyjne. Jako jedno z nielicznych TFI działających w Polsce, Vienna Life oferuje swoim klientom zaawansowane programy inwestycyjne. Flagowym produktem jest tutaj program inPlus. Podstawowa strategia inwestycyjna oraz dobór konkretnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego to w tym wypadku jedynie początek.

In Plus nie pozostawia klienta samego sobie z już gotową strategią inwestycyjną. Program korzysta z nowoczesnych algorytmów a także wiedzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz najwyższymi kompetencjami. Zmiany w strukturze portfela inwestycyjnego klienta są więc dokonywane na bieżąco, w reakcji na zmieniającą się sytuację światowych oraz lokalnych rynków. W ten sposób klient otrzymuje profesjonalną strategię inwestycyjną a także nadzór specjalistów nad efektywną realizacją owej strategii. Zmiany są dokonywane tak, aby równoważyć zmniejszenie wartości inwestycji w okresach bessy lub tąpnięć na rynkach, oraz maksymalizować zyski w czasie hossy. 

In Plus to jednak tylko z jedno z rozwiązań Vienna Life dedykowane tym klientom, którzy są zainteresowani efektywnym pomnażaniem posiadanego kapitału jednak nie posiadają przy tym wiedzy umożliwiającej bezpieczne inwestowanie we własnym zakresie. Pozostałe usługi inwestycyjne dostępne w ofercie towarzystwa Vienna Life to Invest Box oraz Fund Alert. Każda z tych usług odznacza się nieco odmienną specyfiką, dzięki czemu klient może wybrać ten program, który w najwyższym stopniu odpowiada jego indywidualnym oczekiwaniom.

Co bardzo ważne, sam fakt korzystania z profesjonalnych programów inwestycyjnych nie oznacza, iż w momencie zdecydowania się na daną usługę inwestor de facto traci wpływ na sposób zarządzania posiadanymi przez siebie środkami. Zmiany w strukturze portfela inwestycyjnego mogą być dokonywane bezpośrednio również przez samego inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com