Nowe technologie – szansa czy zagrożenie dla pracownika?

Wykorzystanie nowych technologii na rynku pracy niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. W wielu branżach można zaobserwować daleko posuniętą automatyzację, a zjawisko to rodzi niepokój wśród pracowników. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Jak rozwój technologiczny wpływa na rynek pracy?

Redukcja etatów i nowe miejsca pracy

Rozwój nowoczesnych technologii może zagrozić zapotrzebowaniu na zajęcia oparte na sile fizycznej człowieka – tak wynika z raportu firmy badawczej Deloitte, która przeanalizowała zmiany następujące na rynku pracy w Anglii i Walii na przestrzeni 140 lat. Najbardziej zagrożone branże to rolnictwo i produkcja, w których odnotowano największy spadek zatrudnienia. Nowoczesne maszyny i daleko posunięta automatyzacja procesów sprawiają, że człowiek przestaje wykonywać prace, które jeszcze do niedawna należały tylko od niego. Pojawianie się innowacyjnych narzędzi nie musi być jednak zawsze związane z ryzykiem bezrobocia, bowiem wraz z rozwojem technologii powstają nowe miejsca pracy w innych sektorach.

Zwiększa się zatem zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, np. programistów, ekonomistów, księgowych, osoby zajmujące się marketingiem, a dynamiczny rozwój niektórych sektorów gospodarki powoduje nawet pojawianie się zjawiska deficytu pracowników, np. w branży IT. Sektor informatyczny jest doskonałym przykładem na to, że rozwój branży technologicznej kreuje nowe miejsca pracy, w których zwiększa się znaczenie zawodów bazujących na wiedzy specjalistycznej.

Technologia kreuje kolejne sektory gospodarki

Innym ważnym trendem związanym z postępem technologicznym jest pojawianie się kolejnych sektorów usług. Nowoczesna technika zwiększa różnorodność i kreuje nowe potrzeby konsumentów. Dzięki temu wzrasta zapotrzebowanie na pracowników w branżach związanych z rozrywką i relaksem (centra handlowe, obiekty gastronomiczne). Jak możemy przeczytać w cytowanym raporcie, między 1992 a 2011 rokiem na terenie Anglii i Walii liczba osób pracujących w branży rozrywkowej wzrosła o ponad 150 procent.

Jak przygotować się do zmian?

Analitycy rynku HR podkreślają, że z uwagi na rosnące znaczenie automatyzacji procesów w zakładach przemysłowych oraz rolnictwie pracownicy powinni zadbać o doskonalenie swoich kompetencji tak, żeby w razie potrzeby móc zmienić branżę. W dobie dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii każdy zawód musi ewoluować. Zatem inwestowanie w szkolenia i rozwój zawodowy jest czynnikiem, który może uchronić przed bezrobociem.

Jednocześnie na rynku pracy wzrasta znaczenie kompetencji miękkich – pracownicy powinni cechować się asertywnością, zdolnością logicznego myślenia, elastycznym podejściem do wykonywanego zawodu. Jak więc widać, postęp technologiczny z jednej strony może dotknąć osoby wykonujące pracę fizyczną w branżach przemysłowych i rolniczych oraz nieinwestujące w rozwój zawodowy, z drugiej jednak strony innowacyjne technologie stanowią ogromną szansę – kreują nowe miejsca pracy.

Materiał opracowany we współpracy z Injob.com .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com