Niemiecki system kształcenia zawodowego jako wzór do naśladowania

Niemiecki system kształcenia zawodowego jest bardzo dobrze rozwinięty, a przedstawiciele technicznych profesji nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Jak nasi sąsiedzi doszli do tego, że jednym z zalet ich gospodarki jest również odpowiednie podejście do kształcenia zawodowego?

Dualny system kształcenia zawodowego

Kształcenie dualne polega na połączeniu nauki teoretycznej i praktycznej. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy i nowe technologie wymuszają na szkołach i młodych absolwentach nowoczesnego podejścia do nauki i planowania pracy zawodowej. W tym przypadku opieramy się na ścisłej współpracy między firmą i szkołą. Tydzień nauki jest podzielony między lekcje  odbywające się tradycyjnie w budynku szkoły oraz praktyczne zajęcia prowadzone przez profesjonalistów w siedzibie wybranej firmy. W ten sposób uczniowie poznają zespół, styl pracy i używane maszyny. Bardzo ważne jest to, że młoda osoba ucząca się zawodu dostaje już realne polecenia i obowiązki, a za swoją pracę otrzymuje regularne wynagrodzenie. To motywuje ją do nauki oraz przyzwyczaja do odpowiedzialności za swoją pracę. Uczniowie są również oczywiście objęci ubezpieczeniem. Taki system przynosi korzyści młodym uczniom, przedsiębiorstwom oraz ma pozytywny wpływ na rozwój całego rynku pracy. Kształcenie dualne pozwala na płynne przejście z etapu nauki do pierwszego zatrudnienia.

Jak to wygląda w Niemczech

Niemiecki system kształcenia dualnego, czyli duale Ausbildung to również połączenie wiedzy teoretycznej i nauki praktycznej. W tej chwili niemiecka młodzież może wybierać spośród 350 różnych profesji. Każdy, kto korzysta z tej formy kształcenia, podpisuje umowę z przedsiębiorstwem. To właśnie niemieckie firmy, a nie szkoły odpowiadają za proces nauki i przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego, który zapewnia, że kwalifikacje są uznane w każdym kraju Unii Europejskiej! Aż ⅔ uczniów kształcenia dualnego przechodzi bezpośrednio na pełnoprawne stanowisko pracy w przedsiębiorstwie, w którym się uczyło. Coraz więcej niemieckich firm angażuje się w system dualny i częściej zatrudnia absolwentów tego systemu. Uczeń znający przedsiębiorstwo i zasady jego funkcjonowania jest zdecydowanie bardziej atrakcyjnym kandydatem na pracownika niż osoba, która aplikuje na stanowisko z zewnątrz.

Jak przejąć niemiecki model edukacji zawodowej

Najważniejsza jest edukacja! Powinniśmy edukować polskich przedsiębiorców, nauczycieli i młodych uczniów na temat warunków rynku pracy, nowych technologii i elastycznych sposobów współpracy firmy i szkoły. Klasa patronacka, czyli taka, która bierze udział w kształceniu dualnym to efekt wspólnych wysiłków władz szkoły i przedsiębiorstwa. W stworzeniu odpowiednich warunków pomaga Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Korzystając z niemieckiego know-how specjaliści izby pośredniczą w kontakcie ze szkołą, pomagają stworzyć odpowiedni program nauczania oraz czuwają nad prawidłowym przebiegiem założenia klasy patronackiej. Tematyce kształcenia zawodowego poświęcony jest portal Edunet Poland, gdzie można dowiedzieć się więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com