Nielegalny wywóz gruzu – jakie są tego konsekwencje?

Wszędzie tam, gdzie trwa budowa lub nawet niewielki remont, powstaje gruz. Nie należy on do zwykłych odpadów i dlatego musi być składowany w ściśle określony sposób. Regulują to przepisy gminne i miejskie. Wywozu gruzu nie obejmuje opłata śmieciowa. Za uchybienia w przechowywaniu i usuwaniu gruzu grożą poważne konsekwencje. Warto wynająć profesjonalną firmę, która w fachowy sposób pomoże rozwiązać problemy z kłopotliwym odpadem. Co grozi za nielegalny wywóz gruzu?

Co to jest gruz?

Gruz budowlany składa się z pokruszonego betonu, cegieł, cegieł klinkierowych, resztek zaprawy murarskiej, płytek ceramicznych i kafelków. Takie elementy mogą być sortowane i poddawane recyklingowi. Jeśli w gruzie znajdują się dodatkowo materiały takie jak plastik, tektura, folia, drewno, szkło, tapeta, płyta gipsowo-kartonowa, elementy metalowe lub kable taki gruz jest wtedy nazywany odpadem mieszanym. Także jeśli na resztkach, na przykład z wyburzonej ściany, znajduje się jeszcze tapeta lub tynk, jest to mieszany gruz budowlany.

Wywóz gruzu Poznań – przepisy

Kwestie związane ze składowaniem i wywozem gruzu reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zebrane w niej przepisy dotyczą przede wszystkim miejsca składowania odpadów. Należą do nich:

-składowiska odpadów,

-podziemne składowiska odpadów,

-obiekty do unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Składowiska dzielą się w zależności od tego, jakie odpady mogą być na nich złożone. Osobno składowane są odpady niebezpieczne a oddzielnie obojętne. To do tej kategorii należą odpady komunalne i tam odbywa się wywóz gruzu Poznań. Włodarze miasta szacują, że gruz stanowi około jedną piątą odpadów komunalnych. Za składowanie i wywóz gruzu budowlanego odpowiada osoba, która go wytworzyła lub stała się jego posiadaczem. Warto o tym pamiętać, bo za nieprawidłowości związane z zagospodarowaniem gruzu grożą poważne kary.

Nielegalny wywóz gruzu – mandaty

Za składowanie gruzu na własnej działce grozi grzywna do 1500 zł. W przypadku wyrzucenia gruzu do pojemnika na odpady komunalne należy się liczyć z karą do 500 zł. Osoba, która wyrzuci odpady w miejscu publicznym, otrzyma mandat karny w wysokości do 500 zł. Ustawodawca przewidział także grzywnę za zaśmiecenie drogi publicznej – grozi za to mandat 1500 zł. 1000 zł zapłacimy za wywóz gruzu i innych śmieci na pole lub do lasu będącego własnością prywatną. W przypadku lasu państwowego grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Jeśli dodatkowo osoba zaśmiecająca las spróbuje gruz zatopić lub zakopać, może nawet trafić do aresztu. Sąd nałoży także karę nawiązki, w wysokości odpowiadającej kosztom posprzątania terenu. Na pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat zostanie skazany ktoś, kto wywiózł do lasu odpady niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz mające negatywny wpływ na środowisko. Warto pamiętać o konsekwencjach i wynająć profesjonalistów do składowania i wywozu gruzu w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com