Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca – jakie mogą być konsekwencje?

Napływ cudzoziemców na polski rynek pracy w ostatnich latach stał się szczególnie intensywny. Przełomowy w tej kwestii jest rok 2022, kiedy z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę miliony uciekinierów z tego kraju przekroczyło granicę z Polską. Ludzie ci w większości poszukują pracy, co dla polskich firm stale cierpiących na brak pracowników jest bardzo dobrą wiadomością. Każda agencja pracy tymczasowej jest w stanie polecić w tym momencie pracowników niemalże do każdego zawodu. Należy jednak zapoznać się z formalnościami dotyczącymi zatrudniania w Polsce cudzoziemców.

Zatrudnienie cudzoziemca – o czym należy pamiętać?

Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie i przebywające obecnie w Polsce muszą posiadać stosowne dokumenty, aby móc legalnie pracować w naszym kraju. Wszystkie procedury zostały tu znaczące uproszczone ze względu na toczący się konflikt, ale pracodawca i tak musi upewnić się, że zatrudnia taką osobę w pełni legalnie. Dotyczy to oczywiście również wszystkich innych obcokrajowców z każdego innego państwa.

Podstawową sprawą jest to, czy dana osoba przebywa w Polsce legalnie. Obcokrajowiec musi posiadać aktualną wizę lub inny dokument uprawniający go do przebywania w Polsce. Może to być na przykład karta pobytu. Ważne jest również to, czy dokument potwierdzający legalność pobytu sam w sobie nie wyklucza się z pozwoleniem na pracę – tak jest na przykład w przypadku wizy turystycznej.

Oprócz tego potrzebne jest zezwolenie na pracę w Polsce. Taki dokument uzyskuje się po spełnieniu szeregu wymogów; jest on jedną z podstaw do legalnego podjęcia pracy w Polsce.

Kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Wielu przedsiębiorców łamie w tej dziedzinie przepisy zupełnie nieświadomie. Z góry zakłada się, że skoro agencja pracy tymczasowej przysłała do pracy daną osobę, to automatycznie musi ona posiadać wszystkie papiery i pozwolenia. W rzeczywistości pracodawca również powinien dokładnie sprawdzić, czy cała umowa zawierana jest w sposób legalny.

Kary w tym przypadku są bardzo zróżnicowane. Ich wysokość waha się od 1000 zł do nawet 30 000 zł, w zależności od konkretnego przypadku.

Najniższe kary są przewidziane dla pracodawców, którzy zatrudnili nielegalnie obcokrajowca przez własne niedopatrzenie. Oczywiście, nadal jest to traktowane jako złamanie prawa, w takich sytuacjach firmy są jednak traktowane dość ulgowo. Karze 30 000 zł podlegają na przykład osoby, które w pełni świadomie przymuszają obcokrajowca chociażby do wykonywania czynności wykraczających poza te opisane w jego pozwoleniu na pracę.

Kary mogą grozić również za brak zgłoszenia do odpowiedniego organu samego faktu zatrudnienia obcokrajowca. Należy o tym powiadomić powiatowy urząd pracy w stosownym terminie. Za niedopilnowanie tego obowiązku może grozić kara w wysokości od 500 zł do 5000 zł.

Przy zatrudnianiu obcokrajowców warto zatem z najwyższą uwagą dopilnować wszystkich formalności. Czasami zwykłe przeoczenie czy nieznajomość przepisów może skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami zarówno dla firmy, jak i pracownika. Ten drugi w razie nieprawidłowości może bowiem także zostać ukarany grzywną lub nawet wydalony z terytorium Polski.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://atlaswork.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com