Narzędzia lean management – dlaczego warto z nich korzystać?

Zarządzanie firmą może stanowić spore wyzwanie, dlatego warto usprawniać ten proces, korzystając z różnych sposobów. Lean management to praktyczne i skuteczne rozwiązanie porządkujące procesy w przedsiębiorstwie. Wdrażanie, a następnie korzystanie z tego systemu jest proste dzięki dedykowanym narzędziom. Poznaj najważniejsze z nich i przekonaj się, jakie korzyści przyniosą firmie. 

Narzędzia lean management – praktyczna pomoc w zarządzaniu firmą 

Lean management to japońska filozofia biznesu i podejście do zarządzania mające na celu przede wszystkim likwidację marnotrawstwa, wytworzenie najwyższej jakości i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Dla bezproblemowego i sprawnego wprowadzania metody lean management w przedsiębiorstwie został opracowany szereg przystępnych narzędzi. Można stosować je pojedynczo bądź w dowolnej kombinacji w celu identyfikowania i eliminowania marnotrawstw, poprawy wydajności oraz zwiększenia satysfakcji klientów. Najważniejsze nich to m.in.: Kaizen, Kanban, 5S, TPM, Poka Yoke, Six Sigma i VSM. 

Kaizen – droga do doskonałości 

Fundamentem lean management bez wątpienia jest narzędzie Kaizen, dedykowane działaniom, które mają na celu ciągły rozwój firmy. Jest to metoda małych kroków zachęcająca cały personel do systematycznego identyfikowania i sugerowania ulepszeń. Poprzez zaangażowanie, wiedzę i chęci pracowników możliwe jest wprowadzanie nieustannych udoskonaleń. Ważną kwestią jest dokonywanie zmian etapami, które znacznie ułatwiają cały proces. 

Kanban – punkt odniesienia w usprawnianiu procesów 

Metoda Kanban pomaga w wizualizacji przebiegów pracy w firmie, umożliwiając jej optymalizację. Umożliwia zdefiniowanie procesów, a także zarządzanie i kontrolowanie przepływami pracy. Dzięki temu możliwe jest redukowanie marnotrawstwa, a także zwiększanie wydajność i ograniczanie limitu zadań do wykonania w jednakowych czasie. 

5S – system wspierający organizacje miejsc pracy 

Metoda 5S zakłada stworzenie oraz utrzymanie optymalnego miejsca pracy i podnoszenie bezpieczeństwa pracowników. Pozwala wizualnie uporządkować i zorganizować stanowiska pracy, doskonaląc kulturę wewnętrzną i zwiększając stabilność procesów. Stosowanie tego narzędzia umożliwia dbanie o wydajność pracy i porządek na stanowiskach oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt, a także usprawnienie identyfikacji i eliminacji marnotrawstw. 5S koncentruje się na pięciu kluczowych elementach: 

  • sortowanie – polega na zdefiniowaniu konkretnego stanowiska pracy i przeprowadzeniu inwentaryzacji całego wyposażenia wewnątrz obszaru, 
  • systematyka – koncentruje się na określeniu właściwego położenia dla poszczególnych rzeczy pozostawionych po inwentaryzacji, 
  • sprzątanie – następuje po wykonaniu sortowania i systematyki, opierając się na opracowaniu optymalnych zasad utrzymania czystości, 
  • standaryzacja – bazuje na stworzeniu dla całej firmy spójnego sposobu przekazywania informacji, jednolitego przekazu i unormowanych zasad, które pomogą uniknąć chaosu, 
  • samodyscyplina – wszystkie podjęte działania wymagają przestrzegania określonych zasad i reguł, a także właściwego reagowania na zachodzące zmiany. 

TPM (Total Productive Maintenance) – produktywne utrzymanie ruchu 

Filary TPM podkreślają istotność stałej dostępności technicznej urządzeń produkcyjnych i ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz awarii maszyn. Działania z zakresu TPM umożliwiają usprawnienie utrzymania ruchu maszyn oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa. Korzystanie z tego narzędzia daje szanse zaangażowania pracowników i maksymalizacji efektywności produkcji. 

Poka Yoke zapobieganie błędom 

Metoda Poka Yoke służy do identyfikacji etapów różnych procesów, w których istnieje ryzyko dokonania błędów lub wystąpienia defektów spowodowanych nieuwagą bądź rozkojarzeniem pracowników. Wykorzystywanie tego narzędzia pozwala na unikanie, wykrywanie oraz eliminowanie problemów i podnoszenie jakości działania firmy. 

Six Sigmazarządzanie jakością 

Six Sigma to metodologia koncentrująca się na ciągłej kontroli procesów umożliwiającej ich doskonalenie, a także na pozyskiwaniu danych pozwalających osiągnąć jak najlepszą jakość. Dzięki temu narzędziu ułatwiona jest identyfikacja, a następnie eliminacja błędów i problemów z nieefektywnością, a także możliwe jest niwelowanie kosztów. Optymalizacja procesów przebiega w pięciu krokach: 

  • define – określenie zakresu i celu projektu, 
  • measure – dokonanie pomiarów najważniejszych parametrów, 
  • analize – interpretacja zebranych informacji i wskazanie przyczyn występowania błędów, 
  • improve – wdrażanie nowych rozwiązań ulepszających proces, 
  • control – monitorowanie sytuacji i sprawdzanie, czy pożądane efekty zostały osiągnięte. 

VSM (mapowanie strumienia wartości) – obrazowe przedstawienie procesów 

Ważnym narzędziem lean management jest mapowanie strumienia wartości przeznaczone do projektowania, analizowania i zarządzania przepływami materiałów i informacji, które są niezbędne do dostarczenia produktów klientom. Technika ta umożliwia uporządkowanie procesów zachodzących w firmie w czytelnej i przejrzystej formie graficznej, a następnie ich przeanalizowanie. Narzędzie jest wykorzystywane w obszarach, gdzie można ograniczyć marnotrawstwo, aby usprawnić sam proces i przepływ wartości. 

Stosowane narzędzia lean management wspierają organizacje w identyfikacji oraz eliminacji marnotrawstw i ciągłym usprawnianiu procesów. Korzystanie z nich prowadzi do poprawy efektywności, jakości i zadowolenia klientów. Warto pamiętać, że samo ich wdrożenie nie zagwarantuje sukcesów przedsiębiorstwa. Do wystąpienia pozytywnych korzyści niezbędne są czynniki wspomagające zmiany, tj.: zapewnienie uczestnictwa pracowników w procesach, dopilnowanie zrozumiałości wprowadzanych zmian i zagwarantowanie firmie długoterminowych możliwości rozwoju. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com