Jakie są najważniejsze kryteria zrównoważonego budownictwa?

Ideą zrównoważonego budownictwa jest jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne przy procesie tworzenia i użytkowania obiektu. Budynek, który uznajemy za zrównoważony, powinien stosować się do wyznaczonych zasad na każdym etapie jego powstawania. Filozofię ochrony środowiska należy brać pod uwagę już od momentu rozpoczęcia projektowania, poprzez proces budowy, zarządzania i użytkowania, a kończąc na rozbiórce.

Dbałość o środowisko naturalne

Troska o naturę przy realizacji założeń zrównoważonego budownictwa wyraża się na wiele sposobów. Jedną z najważniejszych kwestii jest zabezpieczenie bytu znajdujących się w okolicy budynku zwierząt. W wypadku stwierdzenia obecności siedlisk ptaków, owadów czy nietoperzy, należy ochronić te stworzenia poprzez zbudowanie domków, karmników i im podobnych konstrukcji. Uwagi wymaga również przyroda nieożywiona. Obecne na placu budowy drzewa, krzewy i zbiorniki wodne powinny zostać należycie zabezpieczone, by mogły pozostać na swoich miejscach po zakończeniu prac. Co więcej, zrównoważone budownictwo zakłada sadzenie nowej roślinności w najbliższym otoczeniu budynku. Jej obecność bowiem wpływa pozytywnie na samopoczucie użytkowników.

Wiele działań proekologicznych wiąże się z zmniejszeniem zużycia wody i energii. Z tego powodu na terenie inwestycji instaluje się perlatory, baterie i toalety niskoprzepływowe, jak również zbiorniki retencyjne gromadzące deszczówkę. Zrównoważone budownictwo zachęca do korzystania z odnawialnych źródeł energii – na dachach często znajdziemy fotowoltaikę, a w pod budynkami pompy ciepła.

Dobór materiałów budowlanych

Kupując materiały budowlane do zrównoważonego budynku powinniśmy pamiętać, aby wybierać produkty które nie będą wymagały wymiany po kilku latach użytkowania. Ważne jest też wbudowywanie materiałów posiadających certyfikaty środowiskowe EPD i nie zawierających substancji niebezpiecznych. Warto jeszcze wspomnieć o ograniczeniu ilości materiału kupowanego, tak aby nie kupować w nadmiarze. A zużyte materiały powinno się recyklingować. Dobierając elementy fasady należy zwrócić uwagę, by pasowała ona kolorystycznie i stylem do otaczającej przyrody.

Rozsądne gospodarowanie energią

Duża część starań o ograniczenie zużycia energii wiąże się z planowaniem systemu oświetlenia. Tam gdzie to możliwe należy wykorzystać światło naturalne – już na etapie wyboru projektu zwracamy uwagę na usytuowanie budynku względem stron świata. Standardem powinno być też stosowanie energooszczędnych żarówek (najlepiej LED) i instalowanie samoczynnych wyłączników światła. Zmniejszenie zużycia prądu to nie tylko działanie prowadzące do ograniczenia spalania potrzebnych do jego wytworzenia surowców. Dzięki zastosowaniu powyżej wskazanych metod, znacznie obniżymy wartość otrzymywanych rachunków. Już w przypadku niewielkiego zrównoważonego domu mieszkalnego zauważymy różnicę. Gdy zaś administrujemy biurowcem o dużej powierzchni będzie ona ogromna.

Jak na budownictwie zrównoważonym korzystają ludzie?

Budynek przyjazny naturze jest jednocześnie przyjazny człowiekowi. Kreatywność ludzi pracujących w miejscach pełnych roślinności zauważalnie się zwiększa (nawet o około 15%). Użytkownicy budynku spełniającego kryteria zrównoważonego budownictwa cieszą się komfortem cieplnym i akustycznym oraz powietrzem wysokiej jakości. Jest tylko jeden warunek – korzystające z obiektu osoby muszą zostać dokładnie poinformowane o panujących w nim zasadach dotyczących między innymi recyklingu i oszczędności wody. Do zdrowych i pozytywnie wpływających na samopoczucie przyzwyczajeń mogą ich skłonić na przykład miejsca postojowe na rowery. Warto zadbać o takie szczegóły!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com