Nabycie samochodu służbowego. Zakup czy leasing?

Każdy przedsiębiorca, który potrzebuje samochodu osobowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinien zdecydować o formie nabycia pojazdu. Zazwyczaj wybór rozstrzyga się pomiędzy zakupem, a leasingiem. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, które metoda nabycia jest korzystniejsza – wiele zależy od jednostkowego przypadku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poznać zalety obu z wymienionych rozwiązań.

Zakup samochodu

Mówiąc o zakupie samochodu w salonie, zazwyczaj mamy na myśli zakup gotówkowy bądź zakup na podstawie kredytu. Wybór metody jest dowolny i zależy od indywidualnych uwarunkowań. Istotniejszą kwestią jest sposób rozliczenia zakupu, który w przypadku czynnego podatnika VAT, prowadzącego ewidencję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, rządzi się swoimi prawami. Zakupione samochody powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz poddane amortyzacji. Liniowa stawka amortyzacji w przypadku nowych samochodów osobowych to 20% w skali rocznej, wobec czego okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynosi 60 miesięcy (5 lat). Planując transakcję, należy uważać na ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych wynikających z używania samochodu o wartości powyżej 20 000 euro.

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu (eksploatacja, zakup części, ubezpieczenie OC, paliwa itd.) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Dotyczy to również uiszczanych odsetek kredytowych (w przypadku zakupu auta na kredyt). Możliwość pełnego odliczenia VAT przysługuje w przypadku pojazdów używanych wyłącznie do celów służbowych. Należy wówczas złożyć formularz VAT-26, sporządzić precyzyjny regulamin korzystania z pojazdu oraz prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu (tzw. kilometrówkę). Jeżeli dane auto jest wykorzystywane również do celów prywatnych, możliwe jest odliczenie jedynie 50% podatku od kwoty nabycia i od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu.

Leasing samochodu

Rosnącą popularnością cieszy się nabywanie samochodu osobowego w oparciu o umowę leasingu. Do głównych form takich transakcji zaliczamy leasing operacyjny i leasing finansowy. Są one obecne w większości ofert finansowania w salonach samochodowych (dobry przykład stanowi wrocławski dealer ADF Auto). W przypadku leasingu operacyjnego, pojazd pozostaje składnikiem majątku finansującego i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania amortyzacji. Przy leasingu finansowym sytuacja jest odwrotna, tzn. leasingobiorca zalicza auto do środków trwałych oraz poddaje odpisom amortyzacyjnym.

Z uwagi na niższe koszty na początku okresu oraz brak konieczności uiszczania całości podatku VAT z góry, większość przedsiębiorców decyduje się na leasing operacyjny. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, muszą pamiętać o konieczności zawierania umowy leasingu operacyjnego na czas oznaczony (minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji; tj. 2 lata). Suma opłat objętych umową musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego, pomniejszonej o podatek VAT. Nabywca samochodu, w oparciu o umowę leasingu operacyjnego, zalicza do kosztów uzyskania przychodów faktury za opłatę wstępną i kolejne raty leasingowe. Inne wydatki związane z użytkowaniem pojazdu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bez limitów, tak jak przy zakupie pojazdu. Regulacje nie różnią się również w zakresie odliczania podatku VAT (może to być odliczenie pełne bądź też 50%; w zależności od sposobu wykorzystania samochodu).

Zakup kontra leasing – podsumowanie

Jak widać z analizy, zakup i leasing samochodu osobowego mocno się różnią, ale też można dostrzec między nimi pewne zbieżności. Bardzo ważna jest ocena opłacalności transakcji pod względem podatkowym i finansowym. Leasing umożliwia rozłożenie kosztów nabycia pojazdu w czasie, co często okazuje się argumentem rozstrzygającym – szczególnie w przypadku firm, kładących nacisk na płynność finansową z uwagi na ograniczony budżet. Samochód osobowy nabyty w leasingu operacyjnym nie stanowi majątku działalności gospodarczej, dlatego nie trzeba przejmować się dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych. Kosztami są wyłącznie opłaty leasingowe oraz wydatki związane z eksploatacją pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com