Na czym polega ubezpieczenie pomostowe?

Z ubezpieczeniem pomostowym mają do czynienia osoby, które zaciągają kredyt za zakup nieruchomości. Jest to krótkoterminowa umowa, która stanowi dodatek do kredytu i zabezpiecza interesy banku. Ochrona dotyczy okresu, gdy bank wypłacił już środki w ramach udzielonego kredytu, ale nie uzyskał jeszcze wpisu związanego z ustanowieniem hipoteki w księdze wieczystej.

Polisa obowiązkowa dla kredytobiorcy

Udzielając kredytu, bank zabezpiecza się przed niewypłacalnością klienta. Podstawową formą jest wpis do księgi wieczystej. Jest to czynność, która nie staje się prawomocna natychmiast, lecz po kilku tygodniach lub kilku miesiącach. Czas oczekiwania uzależniony jest od rodzaju nieruchomości oraz ilości spraw w sądzie. W tym czasie bank musi wypłacić kwotę kredytu, aby mogło nastąpić przeniesienie prawa własności mieszkania lub domu. Dlatego stosowane jest ubezpieczenie pomostowe.

Polisa jest obowiązkowa dla kredytobiorców i zazwyczaj cały proces zawarcia umowy jest przygotowywany przez bank. Ubezpieczenie pomostowe może działać od razu po zawarciu umowy kredytowej. Osoba kupująca nieruchomość zwykle nie musi płacić za to oddzielnej składki, lecz bank nalicza stosowną opłatę w formie podwyższonego oprocentowania. Umowa działa do czasu, gdy wpis do hipoteki zostanie uprawomocniony. Po tym czasie opłaty nie są naliczane, a rata kredytu powinna być zmniejszona od kolejnego miesiąca.

Koszt ubezpieczenia pomostowego

Dokładny koszt ubezpieczenia jest ustalany przez bank. Zwykle wynosi od 1% do 2,5% powyżej oprocentowania samego kredytu hipotecznego. Różnice mogą wynikać z czasu, jaki minie od zawarcia umowy do dokonania niezbędnych wpisów w księdze wieczystej. Bank może naliczać różne opłaty w zależności od kwoty kredytu. W większości przypadków całkowity koszt ubezpieczenia pomostowego nie powinien przekroczyć kilkuset złotych.

W niektórych przypadkach bank może zrezygnować z ubezpieczenia. Są to jednak przypadki rzadkie, bo żadna ze stron nie ma wpływu na szybkość działania sądu. Brak polisy ubezpieczeniowej lub pobieranie za nią symbolicznej złotówki jest możliwe w przypadku udzielaniu kredytów o bardzo niskim ryzyku. Wymaga to wtedy wniesienia wysokiego wkładu własnego oraz jest stosowane wtedy, gdy nieruchomość należy do bardzo wartościowych i atrakcyjnych na rynku.

Zwrot opłat za ubezpieczenie

Koszt ubezpieczenia pomostowego w niektórych przypadkach jest zwracany kredytobiorcy. Tak się dzieje w sytuacji, gdy bank naliczył opłatę po uzyskaniu wpisu do księgi wieczystej. Zazwyczaj trzeba zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do banku i załączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny. Jeżeli bank nie realizuje zwrotu pobranej opłaty, trzeba skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Są to jednak bardzo rzadkie przypadki. Większość banków dba o staranne wykonanie wszystkich punktów umowy kredytowej.

Warto wiedzieć, że roszczenia wynikające ze zwrotu pobrania nienależnych opłat podlegają przedawnieniu. Na wystąpienie z wnioskiem do banku mamy 3 lata od momentu zapłaty. Trzeba też zwrócić uwagę, że ubezpieczenie pomostowe nie jest jedyną formą zabezpieczenia nieruchomości. Często stosowane są pakiety, dzięki którym można zmniejszyć koszty polisy. Dlatego przed podpisaniem umowy należy się zapoznać szczegółowo z propozycjami banku.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.dyktaubezpieczenia.pl/

 

 

Polecamy:
Jak system ERP dla dużych firm usprawnia nadzór nad finansami?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com