Na czym polega etyka w biznesie?

W pędzącym świecie korporacji, świecie od dawna nastawionym na zysk, od pewnego czasu coraz ważniejsza staje się etyka. Kierują się nią zarówno przedsiębiorcy, osoby zatrudnione na stanowiskach menedżerskich, jak i szeregowi pracownicy. Eufemizmem byłoby założenie, że wszyscy przestrzegają jej zasad, natomiast coraz więcej osób zaczyna o nią dbać a nawet oczekuje przestrzegania zasad etyki przez współpracowników oraz partnerów biznesowych. Zatem, chcąc dziś mieć dobre relacje z kontrahentami musimy sobie te zasady przyswoić i pilnować ich przestrzegania przez nas samych i naszych pracowników.

PODSTAWY ETYCZNE

Przede wszystkim na zasady etyczne składa się przestrzeganie przepisów litery prawa. Dlatego też wszystkie relacje biznesowe: szef- pracownik, pracownik- szef, czy przedsiębiorca-kontrahent a nawet przedsiębiorca-konkurencja powinny być zgodne powszechnie znanymi normami, obowiązującymi przepisami a także, z obyczajami kulturowymi niepisanymi, ale przyjętymi do stosowania.

Każda jednostka działająca w przestrzeni gospodarczej czy mówiąc kolokwialnie w biznesie powinna być zbudowana na mocnych podstawach etycznych. Zaczynając od najbardziej oczywistego faktu jakim jest odpowiedzialność firmy. Trudno sobie dziś wyobrazić szanującą się firmę, współpracującą z wieloma kontrahentami, a jednak nieodpowiedzialną.

Jeśli chodzi o działania etyczne to możemy je rozdzielić na wartości etyczne w biznesie- czyli w szerszym ujęciu firmy oraz działania etyczne wewnątrz firmy, na których to będą oparte relacje między szefem, menedżerem i pracownikami.

ETYKA W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

 • przestrzeganie przepisów prawa, zarówno prawa handlowego, podatkowego i przyjętych norm społecznych
 • uczciwe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań
 • szacunek wobec partnerów biznesowych
 • przejrzystość informacji
 • odpowiedzialność za zobowiązania
 • etyczne postępowanie
 • stosowanie zasad tzw. uczciwej konkurencji
 • umiejętność przyznania się do popełnionego błędu
 • walka z oszustwem, patologiami i korupcją

Zyski firmy kierującej się zasadami etycznymi są coraz bardziej zauważalne. Trudno przecenić wizerunek rzetelnej firmy i uczciwego kontrahenta. Coraz częściej również etyka przeważać może o sukcesie lub porażce organizacji patrząc na to w perspektywie długofalowej. Nie oszukujmy się, etyka nie wygeneruje nam od razu zysków, ale przełoży się na jakość i ilość zadowolonych kontrahentów a więc poszerzy nam bazę potencjalnych klientów. Wartości pozaekonomiczne już wkrótce mogą się okazać przysłowiowym asem w rękawie dla przedsiębiorców.

ETYKA WEWNĄTRZZAKŁADOWA

 • przestrzeganie przepisów m. in. kodeksu pracy
 • sprawiedliwe wynagradzanie
 • umożliwienie pracownikom odbycia szkoleń bez względu na stosunek pracy
 • relacje wszystkich pracowników powinny być oparte o szacunek- zgodnie z obowiązującym prawem
 • należy się poszanowanie przekonań, godności, poglądów
 • przyjemna atmosfera w pracy- czyli każdy powinien dbać, aby pracowało się w przyjemnych warunkach,
 • tak aby nie zakłócać pracy i motywować do lepszych wyników
 • wszelkie objawy dyskryminacji nie powinny być tolerowane

W dużych korporacjach zdarzają się spisane kodeksy etyki wewnątrzzakładowej, dzięki którym każdy pracownik może łatwo sprawdzić co w danej firmie przyjmuje się za standard a jakie zachowania nie będą tolerowane. Dodatkowo otrzymuje również potwierdzenie swoich praw jako pracownika, co wpływa na jego morale, jak i działa motywująco. Informacje dotyczące kultury firmy i zapobieganie nadużyciom tym również służy wdrożenie systemu etyki wewnątrzzakładowej. Powszechnie wiadomo, że doceniony pracownik pracuje lepiej, dlatego też wynagrodzenie jest adekwatne do wykonanej pracy. Zgodnie z zasadami etyki dobra praca, dodatkowe umiejętności powinny mieć przełożenie na gratyfikację finansową, a incydenty łamania zapisów kodeksu surowo karane. Każdy pracownik powinien mieć możliwość kształcenia i poszerzania swoich kompetencji oraz umiejętności, dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Hasło etyka stało się po prostu modne

W sytuacji, gdy rywalizacja stricte finansowa stała się coraz trudniejsza większe firmy już zaczęły walkę przy pomocy środków pozafinansowych jakim niewątpliwie są wartości etyczne. Pamiętajmy, że wszystkie działania gospodarczo-finansowe mają wymiar społeczno-gospodarczy. Jednak, nawet najlepiej zaplanowana polityka etyki, nie oszuka opinii społecznej, jeśli nie będzie podjęta dobrowolnie i realizowana konsekwentnie.

Autorem artykułu jest pracownik działu Biznes na portalu www.mojebielsko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com