Mentoring w biznesie: definicja i wdrożenie programu mentoringowego

[Artykuł sponsorowany]

W obecnych dynamicznych realiach biznesowych, gdzie szybkie zmiany i nieustanne doskonalenie są kluczem do osiągnięcia sukcesu, programy mentoringowe stają się nie tylko atrakcyjną inicjatywą, ale także nieodłącznym elementem strategii rozwoju organizacyjnego. Mentoring to proces, który nie tylko umożliwia przekazywanie wiedzy i doświadczenia z jednego pokolenia pracowników na kolejne, lecz także wspiera rozwój osobisty i zawodowy uczestników, sprzyjając budowaniu silnych relacji wewnątrz firmy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej fenomenowi mentoringu w kontekście organizacyjnym. Rozważymy, na czym polega mentoring, jakie korzyści przynosi zarówno mentorom, jak i mentee, oraz jakie kroki należy podjąć, aby wdrożyć skuteczny program mentorski w firmie.

Definicja mentoringu

Mentoring jest powszechnie kojarzony jako relacja z doświadczoną osobą, od której szuka się porad i wiedzy. Ale co dokładnie oznacza to pojęcie?

Chociaż dla wielu może to być jedynie pomoc i dzielenie się doświadczeniem, dla ekspertów od rozwoju osobistego i zawodowego oraz dla organizacji, mentoring to o wiele więcej. Definicja ustalona przez EMCC (European Mentoring and Coaching Council) opisuje to jako “poznawczą relację, w której mentor dzieli się swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem z mentee poprzez rozmowy na temat rozwoju, dzielenie się własnym doświadczeniem i pełnienie określonych ról”. Ta definicja podkreśla dwustronne partnerstwo, które sprzyja wzajemnemu uczeniu się, zwracając uwagę na znaczenie różnorodności. Ponadto, zgodnie z definicją mentoringu dostępną na stronie https://mentiway.com/co-to-jest-mentoring-definicja-i-na-czym-polega-w-praktyce/ , aby mentoring był skuteczny, należy uwzględnić cele rozwojowe mentee oraz przeprowadzić ocenę i ewaluację procesu.

W praktyce biznesowej mentoring polega na tworzeniu programów i udostępnianiu możliwości uczestnictwa w nich osobom, które chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem (Mentorami/Mentorkami) z tymi, którzy chcą z nich skorzystać (Mentees). Typowe programy mentoringowe mają określony czas trwania i są zorganizowane w rocznych cyklach. Zazwyczaj rozpoczynają się od komunikacji i rekrutacji Mentorów/Mentorek oraz Mentees, a także od serii warsztatów i szkoleń, które wprowadzają uczestników w tematy związane z mentoringiem i branżą, w której działają.

Jak wdrożyć program mentoringowy w firmie

Aby osiągnąć zamierzone cele i efektywnie realizować program mentoringowy w firmie, niezbędne jest staranne zaplanowanie jego struktury, wdrożenie oraz regularna ocena. Nic nie jest bardziej niekorzystne niż prowadzenie działań spontanicznie, pozostawiając uczestnikom swobodę działania, aby później stwierdzić, że program mentoringowy nie spełnia oczekiwań ani nie przynosi pożądanych rezultatów.

Standardowy proces wdrożenia mentoringu w organizacji obejmuje następujące etapy:

  1. Wybór odpowiedniej osoby do zarządzania programem.
  2. Określenie celów programu.
  3. Edukacja potencjalnych uczestników.
  4. Rekrutacja Mentorów i Mentee.
  5. Parowanie uczestników w pary mentorskie.
  6. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów wprowadzających.
  7. Pierwsze spotkania.
  8. Regularne sesje mentoringowe.
  9. Systematyczna ocena procesu.
  10. Zakończenie programu mentoringowego.

Typowo taki proces trwa od 9 do 12 miesięcy, przy czym same sesje mentoringowe odbywają się zwykle przez okres 6-9 miesięcy. Pozostały czas jest głównie poświęcony na przygotowanie programu i jego zamknięcie.

Dla organizacji, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu programów mentoringowych, rozważenie skorzystania z usług firm doradczych lub wykorzystanie dedykowanych narzędzi, takich jak polski Mentiway, może być korzystne. Mentoring nadal jest stosunkowo nowatorską metodą rozwoju kadr w Polsce, a niewłaściwe jej wdrożenie może przynieść efekty przeciwne do zamierzonych.

Jednak dobrze przeprowadzony program mentoringowy posiada szereg zalet. Jest on doskonałym sposobem na rozwój pracowników, pomaga w zatrzymywaniu wiedzy w organizacji, a przez zaangażowanie wewnętrznych mentorów pozwala na oszczędności finansowe, a także buduje relacje i sieci kontaktów wewnątrz firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com