Majątek spółki w kontekście art. 586 ksh

Ogłoszenie upadłości spółek jest dużo trudniejsze niż w sytuacji jednoosobowej działalności gospodarczej. Szczególnie wiele obowiązków związanych z tym procesem spoczywa na barkach członków zarządu spółek kapitałowych. Właśnie dla tej formy działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości jest naprawdę skomplikowane.

Spółka kapitałowa, a upadłość

Artykuł 586 Kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o upadłości w terminie czternastu dni, od daty powstania niewypłacalności ponosi członek zarządu. Bardzo ciężko jednak jest zdefiniować wymieniony w treści przepisu stan niewypłacalności. Najczęściej tłumaczy się go jako stan, w którym spółka nie wykonała choćby jednego z zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z tym przepisem nie ma znaczenia ich wysokość. Oczywiście sąd może oddalić wniosek o ogłoszeniu upadłości w sytuacji, gdy opóźnienie płatności zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy lub ich kwota nie przekracza dziesięciu procent wartość bilansowa przedsiębiorstwa. Może zdążyć się również sytuacja, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów postępowania upadłościowego. Przestępstwo wobec artykułu 586 Kodeksu spółek handlowych ma charakter trwały, a więc powstaje z dniem pierwszego dnia po upływie określonego w ustawie terminu.

Sposób na zapobieganie upadłości

Bardzo często zarząd odkłada decyzję o zgłoszeniu wniosku, który dotyczy upadłości spółki kapitałowej. Z reguły dzieje się to, ponieważ członkowie mają nadzieje na odzyskanie płynności finansowej. Nawet w sytuacji, gdy poprawi się płynność finansowa, dochodzi do popełnienia przestępstwa. Z reguły członkowie zarządu lub osoba powołana na stanowisko likwidatora może zostać objęta kara w postaci grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Jednak największa kara to zakaz zajmowania podobnego stanowiska. Może dojść również do umorzenia postępowania karnego lub na orzeczeniu środka karnego. Warunkiem, który musi nastąpić do umorzenia postępowania, jest uznanie niskiej szkodliwości społecznej czynu. W tej sytuacji chodzi najczęściej o naruszeniu praw wierzycieli w bardzo niskim stopnie.

Sytuacja, gdy wspólnik nie zjawi się w sądzie

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy z jakiegoś powodu wspólnik nie stawi się na rozprawie sądowej, a wyznaczony czas na obrony po prostu przeminie. W takim wypadku należy złożyć wniosek do sądu, gdzie odbywała się rozprawa i wyjaśnić powód swojej nieobecności. W takiej sytuacji zostanie nam wyznaczony dodatkowy termin, jeżeli sąd uzna, że sytuacja była niezależna od nas.

Jak widzimy, proces ogłoszenia upadłości spółki kapitałowej jest bardzo skomplikowany i z pewnością bez pomocy wykwalifikowanego prawnika może okazać się problemem. Oczywiście decyzja o ogłoszeniu upadłości jest bardzo skomplikowana i wymaga wielu przemyśleń przed podjęciem ostatecznej decyzji. Natomiast w sytuacji spółek kapitałowych sprawa dzieje się praktycznie automatycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com