Magazyny wysokiego składowania – Przepisy bhp

W dobie intensywnego rozwoju różnych gałęzi przemysłu i transportu, ogromnie wzrosło zapotrzebowanie na magazyny, służące do przechowywania różnego rodzaju towarów. Rośnie również popyt na magazyny wysokiego składowania, ze względu na ich ogromne możliwości związane z dużą kubaturą.

W dobie intensywnego rozwoju różnych gałęzi przemysłu i transportu, ogromnie wzrosło zapotrzebowanie na magazyny, służące do przechowywania różnego rodzaju towarów. Rośnie również popyt na magazyny wysokiego składowania, ze względu na ich ogromne możliwości związane z dużą kubaturą.

Jaka jest różnica pomiędzy magazynem wysokiego składowania a tradycyjnym?

Właściwie nie istnieje prawnie obowiązująca definicja magazynu wysokiego składowania. Jednak, w opracowaniach dotyczących gospodarki magazynowej, pojawiają się opracowania, które precyzują kryteria przyjmowane jako wykładnik tej nazwy. Przede wszystkim jest to kryterium wysokości składowania, według którego magazyny można podzielić na:

  • magazyny niskiego składowania – do 4,2 m,
  • magazyny średniego składowania – od 4,2 do 7 m,
  • magazyny wysokiego składowania (wielokondygnacyjne) – od 7 do 25 m i wyższe.

Magazyny wysokiego składowania to budynki o znacznej wysokości i wyższym stopniu wypełnienia kubatury w porównaniu z magazynami tradycyjnymi. Są to najczęściej magazyny zamknięte, zmechanizowane i zautomatyzowane, wyposażone w wielopoziomowe regały, rampy przeładunkowe, transportery, przenośniki, wyspecjalizowane układnice i dźwignice regałowe. Obsługa takiego magazynu oparta jest na zintegrowanym systemie komputerowym, który daje nie tylko gwarancję wysokiej sprawności technicznej, ale również zapewnia bezpieczeństwo magazynowanych towarów.

Zapoznaj się z ofertą magazynów do wynajęcia na terenie Szczecina: http://www.magazyn-szczecin.pl/magazyny/do-wynajecia/szczecin/

Magazyny wysokiego składowania a przepisy bhp

Praca w tego rodzaju magazynach ze względu na ich budowę, sposób składowania czy transport, wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego szczególnie ważna jest tu dbałość o przestrzeganie zasad bhp i konieczne wyposażenie.

Konieczne wyposażenie

Powierzchnia magazynowa powinna być wykonana z lekkich, ale trwałych materiałów, wyposażona w specjalistyczne rampy, fronty przeładunkowe i place manewrowe. Dlatego też każda osoba, planująca wynajęcie nowoczesnego magazynu wysokiego składowania, musi zwrócić uwagę na jego wyposażenie techniczne. Zastosowanie bowiem najnowocześniejszych rozwiązań, w tym zintegrowanych systemów komputerowych, warunkuje efektywność pracy, ale także bezpieczeństwo.

Zasady bhp

  • Obowiązkiem każdego pracownika magazynu jest przejście odpowiedniego szkolenia bhp, które później musi być regularnie powtarzane (zgodnie z przepisami Państwowej Inspekcji Pracy). Osoby zatrudnione w magazynie powinny znać zagrożenia, wynikające z transportu i sposobu składowania materiałów. Skutkiem ich nieznajomości mogą być bowiem poważne wypadki w pracy. Dlatego, aby ograniczyć ryzyko, konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów bhp.
  • Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego.
  • Wszystkie stanowiska pracy muszą być odpowiednio przygotowane, a narzędzie i pojazdy sprawne i regularnie serwisowane. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia należy natychmiast je zlikwidować i poinformować o tym pracowników.
  • W przypadku magazynów przechowujących niebezpieczne substancje, konieczne jest zapewnienie osobom, które mają z nimi kontakt, masek oraz wymaganych przerw w pracy.
  • Należy natychmiast zrezygnować z maszyn i urządzeń, które nie posiadają wymaganych certyfikatów.
  • W żadnym wypadku nie wolno pracodawcy zatrudniać osób niewykwalifikowanych i nieprzeszkolonych, grozi za to kara.

One Comment on “Magazyny wysokiego składowania – Przepisy bhp”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com